Riktig bemanning en nøkkel for lindrende avdeling

DEL

MeningerNorges Sykepleierforbund ønsker å komme med noen synspunkter i debatten rundt lindrende avdeling på Drammen helsehus.

For det første mener vi at  lindrende avdeling må flyttes tilbake dit den var før 20. mai. Der er det mer skjermet og roligere miljø, og vi mener at pasienter og pårørende får bedre omgivelser der. Den gamle avdelingen var mer egnet for pasienter og pårørende, samt for de ansatte.

For det andre må det være enda mer fokus på et godt fagmiljø som kan ivareta pasientene og pårørende på en god måte. Det er viktig at den planlagte bemanningen med sykepleiere og helsefagarbeidere blir gjennomført i praksis. Denne avdelingen krever at bemanningen er tilstrekkelig. Det må jobbes med å beholde sykepleierne som er der nå. Det er mye kompetanse i avdelingen, med sykepleiere og spesialsykepleiere som brenner for dette fagfeltet.

For det tredje; dersom avdelingen skal hjelpe til i større grad på andre avdelinger som har pasienter med lindrende behov, så trengs det bedre bemanning enn det er i dag. Dette krever tid og kapasitet. Ved en eventuell utvidelse til flere plasser, må også grunnbemanningen økes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags