Om hall på Marienlyst

Foto:

DEL

MeningerØyvind Nystøl og Finn Sjuve retter i et innlegg i DT 25. februar sterk kritikk mot Drammen kommune, og mot Høyre spesielt, for idéen om et nasjonalt anlegg for håndball på Marienlyst.

Poenget i denne saken er at dette nettopp er en idé, og at initiativtakerne har fått anledning til å presentere denne for formannskapet. Ideen som ble presentert av DHK var å bygge nytt uten å gå utenfor fotavtrykket til dagens hall. 

Dette er ikke uvanlig, og som folkevalgte blir vi presentert for en lang rekke idéer i løpet av en valgperiode. I utgangspunktet bør alle være glad for at det finnes kreativitet i lokalsamfunnet. Noen av disse idéene vil kunne materialiseres i et konkret prosjekt, andre ikke.


Formannskapet har ikke på noen måte tatt stilling til dette utspillet utover at vi ville se nærmere på det. Jeg har bedt rådmannen om et notat til neste møte (19. mars), for å få belyst ulike sider ved den skissen vi ble presentert for. Det er nødvendig å avklare økonomiske og juridiske forhold og å vurdere dette i sammenheng med en fremtidig, helhetlig utvikling av Marienlyst-området.

I og med at kommunen ikke har ubegrensede midler, vil vi også måtte se på denne saken i lys av de prioriteringer vi har for utvikling av andre idrettsanlegg i kommunen. Her vil også idretten selv ha et ord med i laget.

Det eneste kommunen med rette kan kritiseres for så langt er å være opptatt av byens utvikling og gjennom det være interessert i å lytte til innspill fra DHK om hvordan det er mulig å få en helt ny, moderne Drammenshall med plass til 12.000 tilskuere finansiert utenfor kommunens budsjett og uten å ta større plass enn dagens hall.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags