På nittitallet jobbet jeg som integreringsveileder i Drammen kommune. Et av våre mange integreringstiltak var å arrangere turer til Blåfargeverket, på bakgrunn av at mange nordmenn syntes dette er en fin opplevelse. Vi fylte opp minibussen og kjørte med 7 eller 8 kvinner. Under turen var kvinnene tause, og de så ikke ut til å trives i sine fine silkekjoler og høyhælte sko. På vei hjem til Drammen passerte vi Spareland (Buskerud storsenter) og da hørte vi med en gang de ivrige stemmene fra baksetene. En dag spurte jeg på et møte på jobben om kanskje vi skal spørre kvinnene selv hvor de vil dra, eller hvilke tiltak de ønsket seg. Etter en rask spørreundersøkelse bestemte vi oss for å satse på handleturer til Grønland i Oslo, eller til Spareland i Nedre Eiker. Jeg sluttet senere i denne jobben, men har drevet med integrering siden på frivillig basis som styreleder av Drammen minoritetsråd og i Drammen Røde Kors (inntil februar i år).

Les også: 3.000 barn i Nye Drammen lever i fattigdom – kan vi leve med det?

For to år siden satt jeg meg ned med fire kvinner med innvandrerbakgrunn for å diskutere hvordan vi best kunne integrere nye landsmenn. Vi fant ut at den beste måten å bli integrert i Drammen var å starte vårt eget nettverk. Vi som kjenner behovet best og har ressurser til å gi noe tilbake til samfunnet. Vi er opprinnelig 5 kvinner som har kommet til Drammen av forskjellige grunner, som har startet et nytt liv med blanke ark, som har forlatt vårt nettverk, våre røtter og vår familie, noen av oss helt frivillig. Det vi har felles er et sterkt ønske om å bli akseptert, inkludert og aktivt delta med å integrere familier. Vi kommer fra ulike land, har forskjellig bagasje og ressurser, men mye til felles. En ting vi har til felles er at vi har gode erfaringer med integrering via engasjement i en eller annen form for deltakelse i en frivillig organisasjon. 

Vi startet med etablering av en møteplass hvor kvinner med forskjellige etnisk bakgrunn kan komme sammen. Med en blanding av elementer fra: Internettkafé, syklubb, barselgrupper, venninnetreff, kreativt verksted og et lavterskeltilbud i et uformelt miljø, hadde vi troen på at dette var et etterlengtet tiltak. På den måten ble Jasmin kvinnenettverk «født». Vi har allerede etablert tiltak og aktiviteter som matlaging og servering for ungdom på Fellesverket - Drammen Røde Kors sitt ungdomshus. Vi har nå inngått en avtale med Marienlyst helse og omsorgsdistrikt om driften av deres kafé på Strømsø.  Vi har fått ansvar for catering av mat til forskjellige arrangementer. På vårt kreative verksted lærer vi hverandre hvordan vi kan forvandle og reparere brukte klær, gardiner, sengetøy og mye annet. Vi utveksler informasjon om bruktmarkeder og butikken. Vi har også inngått en avtale med en lokal kunstner som forvandler små gjenbrukselementer til noen fantastiske lysekroner. Vi er sterkt engasjert og representert i vår fantastiske Globus festival som på tre år har vokst seg til 20.000 besøkende på en helt vanlig lørdag på Strømsø torg.

Norsktrening for kvinner som enten er ferdig med det kommunale tilbudet, eller som et supplement til det kommunale tilbudet kan vi tilby på språktreff for innvandrerkvinner. Man kan også få hjelp til: lekser, å forstå og fylle ut skjemaer, å lese aviser, ukeblader, se og forstå filmer og TV programmer/ nyheter, å lære å legge frem en presentasjon om sitt hjemland, hjelp med å skrive søknader og CV, å finne informasjon om forskjellige tilbud i sitt nærmiljø, å finne hvilke instanser som har ansvar for hva i det norske samfunnet, å bruke dataverktøy.

Les også: Dialog skaper forståelse og fred

Kvinnenettverket kan informere om kommunale tilbud som er rettet spesielt mot innvandrere og deres utfordringer. Vi har kunnskap om de kommunale tiltakene som finnes og har et godt samarbeid med Drammen kommune. Vi har arrangert samlinger og dialogmøter om helse, kosthold og fysisk aktivitet, om barnevernet. Videre har vi et stort nettverk i andre frivillige organisasjoner som Røde Kors, Soroptimister, Rotaryklubb, Frelsesarmeen, innvandrer-organisasjoner og ikke minst næringslivet i Drammen som kan bidra med å utvide nettverket til kvinner. Med tanke på arbeidskvalifiseringsarbeid, ser vi for oss at kvinnene får kunnskap/kompetanse, utvider sitt nettverk og får større trygghet i seg selv. Matlaging og gjenbruk har vært to av viktige satsinger for oss, og det er noe våre medlemmer ønsker. Norsktrening og arbeidskvalifisering er en bærebjelke i alt vi gjør, fordi vi mener det er nøkkelen til integrering. 

Etter to år og takke været tilskudd fra IMDI når vi opptil 100 kvinner og deres familier med våre tiltak. Noen kvinner har fått seg jobb, noen tar etterutdanning eller videre kvalifisering, noen har startet egen virksomhet og dannet sin egne arbeidsplass. Jeg mener at grunnen til at våre tiltak treffer målgruppen så godt er at de er ikke passive brukere og mottakere av tiltakene eller hjelp, men de deltar aktiv i forming av tiltakene som bidrar til deres integrering. Mange humanitære organisasjoner og kommuner har prøvd i mange år uten å treffe målgruppen, en av grunnene kan være at innvandrerkvinner som målgruppen er en sammensatt gruppe og skrudd litt annerledes. Vi har klart å snu spørsmål vi stiller når noen tar kontakt med oss fra hva kan vi hjelpe deg med og til hva kan du bidra med? Dette mener vi er nøkkelen til vår suksess!