Kirkens Bymisjon i Drammen er beredt til å bidra – om vi blir spurt

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI 2014 startet Kirkens Bymisjon i Drammen opp arbeid rettet mot fattige tilreisende EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Tiggerdebattene har eksistert lenger, de første store debattene i lokale medier går tilbake til 2006.

Siden den gang har debatten vært mer eller mindre opphetet i mediebildet og blant byens befolkning. Siden da har Kirkens Bymisjon forholdet seg til en gruppe mennesker som vi opplever lever helt marginalt i forhold til egne basisbehov.

Fakta er og som vi alle må forholde oss til: EØS-borgere kan reise hit fritt og være her i tre måneder. Det finnes ikke rettslig grunnlag for utvisning i disse månedene med mindre det er bevislig gjort noe kriminelt og det foreligger en rettslig kjennelse.

Kirkens Bymisjon har gjennom årenes løp hatt jevnlig dialog med politiet i Drammen, vi har bidratt og oppfordret til at fattige tilreisende som oppholder seg i byen også skal registrere seg hos politiet, et arbeid vi beklageligvis ikke har hatt muligheter til å videreføre nå i vår. Det er bare et av områdene Kirkens Bymisjon ikke lenger har anledning til å drifte i Drammen – som et direkte resultat av manglende midler til arbeidet.

Vi drifter fortsatt akuttovernatting – 25 overnattingsplasser – i vinterhalvåret, som vi også har gjort siden sesongen 2014/15. Pr. nå er ikke lokalene godkjent for overnatting av Drammen kommune, da vi venter på en ny godkjenning av midlertidig bruksendring. Akuttovernattingen har for øvrig åpent i tidsrommet 1. oktober til 1. mai, og siste tids debatt i byen er også fra tiden etter sesonglukking av overnattingstilbudet.

Tildeling av plasser skjer etter påmelding på Møtestedet en dag i uken, og prioritering skjer etter en løsning som gjør at tilbudet først og fremst er tilgjengelig for personer som er registrert i Drammen og har høy alder. Gruppen i Drammen og omegn har variert i antall fra 50 til 60 mennesker, i vår- og sommerhalvåret, i Drammen sentrum ca. 25 til 30. Alle som ønsker overnatting må registreres med personlig oppmøte og det kreves godkjent ID-kort. I vårt arbeid med målgruppen erfarer vi at det er det basale som er det aller nødvendigste. Et overnattingstilbud som representerer en base og en trygghet. Vi opplever en målgruppe som lever i det vi kan kalle «det absolutte nuet». De har levd på denne måten, uten sikkerhetsnett, og har svært liten kunnskap om noe annet. Planlegging og fremtidsutsikter fremstår veldig fjernt. Det handler i all hovedsak om nå og dagen i dag.

Som tidligere beskrevet har vi dette året opplevd utfordringer omkring midler, da midler til øvrig arbeid, et arbeid vi nå tydelig ser konsekvenser av – når det opphører.

To ganger i uken har Kirkens Bymisjon hatt tilbud om dusj og vask av tøy, i tillegg har vi hatt muligheten til å lønne rumensktalende miljøarbeidere – som har vært synlige og tilstedeværende i miljøet. Miljøarbeidet har hatt sin base på Møtestedet kafé, en åpen kafé for mennesker som lever i aktiv rus og andre marginaliserte grupper i samfunnet.

Når miljøarbeidet opphører, slutter også målgruppen å komme hit – vi «mister» også oversikten over antallet som oppholder seg i byen og nærområdet. Formålet med miljøarbeidet er å kartlegge, se og forstå, å øke kunnskap. Vi har forsøkt å møte målgruppen med riktige tiltak, øke målgruppens kunnskap, å bidra til et fredelig miljø, forklare og vise hva som er hensiktsmessig når de oppholder seg i byen, da også for å bidra til mindre forsøpling og at det ikke blir en økt tilstrømning til byen.

Vi ser alle konsekvensen av at miljøarbeidet har opphørt og at det ikke fins ukentlige tilbud om dusjing og vask av tøy. I tillegg har miljøarbeiderne kartlagt mye omkring helseproblematikk og har i den sammenheng samarbeidet med «Helsesenteret for papirløse» i Oslo og Drammen sykehus.

Nå-situasjonen i Drammen er uverdig, den er først og fremst uverdig for de menneskene de gjelder. I tillegg skaper situasjonen utfordringer for de menneskene som bor i området, den skaper også utfordringer i miljøet, da i form av at det kommer flere utenbys fra.

Så er spørsmålet, hva kan vi, Kirkens Bymisjon, bidra med? Vi mener selv, etter at vi har jobbet med disse utfordringene i mange år, at vi har en kunnskap og erfaring som gir oss en berettigelse til å bidra. Vi, byens politikere og innbyggerne ser også resultatene av at vi ikke har hatt mulighet til å opprettholde arbeid i sommerhalvåret. Vi mener at politikerne i Drammen nå må komme på banen, både i form av å finne et sted de kan oppholde seg uten å bli jaget bort og uten å være til sjenanse for nabolag.

Vi i Kirkens Bymisjon Drammen er beredt til å bidra, vi må bare bli spurt og vi må nødvendigvis motta økonomiske midler til å starte opp arbeidet. Det kan vi gjøre på kort varsel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags