Er Fellesnemnda vår nye byregjering?

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fellesnemnda jobber med saker som har med «Nye Drammen» kommune å gjøre. De skal forberede mange saker som bør være på plass til den nye kommunen dannes fra starten av 2020.

Det er et viktig arbeid, og det er mange trivielle, praktiske ting som må gjøres i løpet av den tiden vi har igjen fram mot kommunesammenslåingen.

Samtidig har vi et ønske om å bevare de demokratiske spillereglene vi stoler på i det daglige.

I denne forbindelse har politikerne tråkket solid i salaten, og har satt i gang en prosess, og har gitt Fellesnemnda oppgaver som går langt ut over det som er demokratisk, og det som er tillatt av loven.

To dokumenter er sentrale i defineringen av Fellesnemndas oppgaver, nemlig «Politisk Plattform» og «Styringsdokument for Fellesnemnda».

I «Politisk Plattform» står det: «Fellesnemnda skal fastsette symboler for den nye kommunen» (s. 13), og i «Styringsdokument» står det: «Vedtak som angår den nye kommunen fattes av fellesnemnda» (s. 6).

Dette er i strid med loven!

Fellesnemnda er ikke underlagt kontrollkomiteen, og de kan ikke gis beslutningsmyndighet. De kan bare anbefale.

Kommunene og Fylkesmannen har fått brev fra Kommunaldepartementet der det står:

«Av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 6 skal kommunestyret selv fatte vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg. Tilsvarende gjelder etter ny kommunelov § 3–2 første ledd, (jf. lov 22. juni 2018 nr. 83) som ikke er trådt i kraft. Det innebærer at kompetansen ikke kan delegeres videre og at fellesnemnda ikke kan fastsette nytt kommunevåpen.»

Har man tatt seg bryet med å rette opp dette? Nei! Fellesnemnda arbeider videre med det samme styringsdokumentet!

Når det gjelder valg av symboler for den nye kommunen, det vil si kommunevåpen, sier loven at det er kommunestyret i den aktuelle kommune som har enerett til å bestemme dette.

Som et unntak, kan man før en sammenslåing fatte «likelydende vedtak» i de respektive kommunene, men Fellesnemnda har uansett ikke denne myndigheten. Når samtidig departementet i sin rettledning understreker at det ikke er hastverk med dette – at man bør ta seg god tid, og det første alternativet som nevnes er å beholde en av kommunenes våpen, synes det klart at her har politikerne latt det gå litt vel fort i svingene!

De har trodd at de kan overlate til en midlertidig komité (Fellesnemnda) å fatte avgjørelse. Da er det lettere å toe sine hender og slippe å stå til ansvar etterpå.

Det eneste rette å gjøre nå, ville være for bystyret å innrømme at de ikke tenkte seg godt nok om, rette opp de to nevnte dokumentene slik at de er i overensstemmelse med lovverket, og overlate til det nye kommunestyret å fastsette kommunevåpen ved inngangen til 2020. Dersom man holder fast ved å benytte seg av unntaksregelen ved likelydende vedtak i tre kommuner, må de eksisterende våpen være med som alternativer.

Fellesnemnda er ikke en byregjering. Det er et organ som skal arbeide fram forslag. Beslutningene fattes i de folkevalgte organene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags