To ledere om Nye Drammen

Foto:

Av
DEL

MeningerPr dato er sannsynligheten under 50% for at fusjonen Nye Drammen blir vellykket bedømt i forhold til formålet.

Formålet med etablering av Nye Drammen må være å levere bedre tjenester til innbyggere til en lavere kostnad enn hva noen av de tre kommunene ville ha fått til ved alenegang. 

 To med stor innflytelse leverte i desember hver sin kronikk om hva de mener er viktig for å levere på formålet; ordfører i Drammen Tore O. Hansen og prosjektrådmann for Nye Drammen Elisabeth Enger.

Om fusjoner: For noen 10-år siden ble det på verdensbasis årlig gjennomført en fusjon hvert 18. minutt. Forsking på temaet over 30 år anslår at 45-50 % av disse har vist seg mislykket. Altså: svært mange har forsøkt seg. Sjansen for å lykkes er 50/50.

Erfaringer fra kommunale reformer i andre nordiske land tilsier at sannsynligheten for å lykkes øker med god kostnadsstyring mens sannsynligheten for å mislykkes øker hvis den politiske ledelsen og prosjektledelsen ikke holder mål. – I og for seg ganske selvfølgelig.

God kostnadsstyring og godt lederskap er følgelig avgjørende suksesskriterier. - Ordføreren lever greit på dette i sin kronikk; prosjektrådmannen gjør det ikke.

Ordførerens overskrift er «Godt nytt år i Nye Drammen». (19.12.2018) og han skriver

om kostnadsstyring: «Drammen er ikke en rik kommune …. Derfor er det nødvendig å husholdere godt med det vi har.» - Uten at denne forutsetningen er på plass, blir det vanskelig å levere på andre suksesskriterier.

Hva kostnadsnivå angår, imponerer de tre kommunene ved å bedre sine posisjoner fra å være gode til å bli blant de beste: Drammen fra nr. 22 i 2016 til 9 i 2017 og i 2018. Svelvik 26/9/9. Nedre Eiker 27/14/4. (Kilde: Kommunebarometeret)

Ordføreren prioriterer dessuten to suksesskriterier det også skal levers på:

- Om undervisning: «Kvalitetsplanen «Læringsløp Drammen» er godt implementert og omfatter nå også oppvekstsektoren.»

- Om helse og omsorg: «Alle sykehjem i Drammen er nå sertifisert som livsgledesykehjem.»

Å ville levere på undervisning og på helse og omsorg innenfor forsvarlige økonomiske rammer, slik ordføreren legger opp til, gir gode odds for en vellykket fusjon.

Prosjektrådmannen velger overskriften» «Gode lokalsamfunn i ny kommune» (31.12.2018)

Det er bemerkelsesverdig at hennes kronikk avstår fra å legge inn økonomi og kostnader som nødvendige premisser for å kunne levere «gode lokalsamfunn».

En offensiv tilnærming kunne ha vært som dette: Nye Drammen skal levere bedre enn før fusjonen på alle tjenesteområdene som måles på kommunebarometret med mål om av være blant «topp 10» på hvert område i løpet av mindre enn 5 år. – For å kunne «sette tæring etter næring», vil dette kreve en årlig produktivitetsforbedring på X % (Kan beregnes). Dette vil bli oppnådd ved å ta i bruk ny teknologi, «færre hender», mer effektiv bruk av IKT/digitalisering, mer effektiv organisering, arbeide smartere, kompetanseheving m.m.

I stedet velger hun å fortelle hvor flink hun selv er til å levere på:

- Å informere: «De siste to ukene har jeg holdt flere informasjonsmøter for de ansatte i de tre kommunene. Reaksjonene derfra tyder på at motivasjonen er god.»

- Bruk av egen tid: «Mye av mitt første år som prosjektrådmann i den nye kommunen har gått med til å organisere den nye kommunen.»

Dette er et selvfølgelighetskriterium at en prosjektrådmann lever en organisasjon som fungerer.  Det motsatte er god avskjedigelsegrunn.

Det som er mer bemerkelsesverdig, er hva hun velger å prioritere som suksesskriterium for «gode lokalsamfunn»:

«Nye Drammen kommune skal kjennetegnes gjennom satsingene på lokalsamfunn i hele den nye kommunen. «- Tror innbyggerne heller vil at kommunen skal kjennetegnes ved en fusjon som levere på formålet.

«I hver av disse kommunedelene vil det bli etablert lokaldemokratiske organer, nærutvalg, der folkevalgte møter innbyggerne.» - Tror det er vanskelig å overbevise om at dette vil styrke evnen til å levere på formålet.

«Denne saken er i prosess og vil bli politisk vedtatt i 2019.» - En byråkrat bør ikke overstyre folkevalgte ved å formulere seg slik.

Hvis demokratiunderskudd er et viktig hinder for en vellykket funksjon, kunne dette vært en riktig sak å levere på. Lite tilsier at det er tilfelle. I fusjonssammenheng blir dette kostnadsdrivende uten å levere særlig merverdi. – Tilnærmingen gir dårlige odds for en vellykket fusjon.

Fordi ordføreren går av (Uheldig tidspunkt!) og prosjektrådmannen ser ut til å bli, er det nærliggende å konkludere slik:

Pr dato er sannsynligheten under 50% for at fusjonen Nye Drammen blir vellykket bedømt i forhold til formålet og de to kronikkene.

Denne oppfatningen kan selvfølgelig endre seg hvis prosjektrådmannen tilfører innbyggerne kunnskap som gir tillit til at fusjonen allikevel er «på rett spor» i forhold til formålet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags