Korrupsjonssaken: Et spørsmål om habilitet

GRANSKERNE: Advokatfirmaet Deloitte la i januar 2017 fram sin rapport om korrupsjonssaken for kontrollkomiteen i Drammen kommune. Bystyresalen. Drammen. Anne Helsingeng og Stein Ove Songstad redegjorde for sine funn.

GRANSKERNE: Advokatfirmaet Deloitte la i januar 2017 fram sin rapport om korrupsjonssaken for kontrollkomiteen i Drammen kommune. Bystyresalen. Drammen. Anne Helsingeng og Stein Ove Songstad redegjorde for sine funn.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerHvordan skal man sikre at de som er rammet av feil saksbehandling fra byggesaksavdelingen og muligens også av straffbare forhold, får en tillitvekkende fornyet behandling av saken?

Det hele startet som kjent med at to saksbehandlere i Drammen kommunes byggesaksavdeling ble pågrepet og siktet for korrupsjon. Flere hadde hatt mistanke om irregulær saksbehandling lenge, da denne saken slo ned som en bombe blant folk flest.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

For alle de som hadde opplevd brudd på lover og regler ved byggesaksavdelingen var avsløringen en lettelse, og ikke et sjokk. Endelig skulle man få orden på byggesaksbehandlingen i kommunen.

I kjølvannet av avsløringene opplevde man imidlertid at saken ble isolert til de to saksbehandlerne som var pågrepet.

Lettelsen gikk sakte over i ny bekymring. Ville man legge lokk på saken, og på denne måten forhindre en opprydding som åpenbart var overmoden? Heldigvis var det flere sterke krefter i kontrollutvalget som krevde en nærmere granskning av byggesaksavdelingen, og uten kontrollutvalget hadde vi i dag aldri fått den granskningsrapporten som Deloitte har utarbeidet.

I granskningsrapporten fremgår det at de har gjennomgått 58 byggesaker, at det er oppdaget store avvik i saksbehandlingen og at det i tre av sakene er oppdaget så store avvik at de vil bli oversendt politiet for en nærmere gjennomgang.

LES DT-REDAKTØR KRISTIN MONSTADS KOMMENTAR
HER:
Rådmannen må gå av nå

Saken vil som en følge av dette gå over i en ny fase, og i ytterste konsekvens kan flere bli tiltalt.

Rapporten er svært alvorlig, og selvsagt rammer den de ansatte ved byggesaksavdelingen, ledelsen for byggesaksavdelingen, rådmannen og til sist ordføreren.

Det ingen snakker om, er hvordan dette har rammet og fremdeles rammer innbyggerne i denne byen. Det er flere saker som nå skal sendes tilbake til kommunen for fornyet behandling. Vi må anta at det også vil komme mange nye saker opp i kjølvannet av denne rapporten.

Disse sakene må behandles på en habil måte og de personer som er rammet må ha tillit til en fornyet saksbehandling.

Jeg legger til grunn at disse sakene ikke vil bli behandlet av byggesaksavdelingen, siden det nettopp er deres vedtak som er under lupen.

Hvem skal da behandle disse sakene, og hvem skal disse nye saksbehandlerne rapportere til?

LES OGSÅ: Svar til redaktør Kristin Monstad i DT

Etter å ha lest rapporten fra Deloitte, er ansvaret for mangelfull saksbehandling knyttet opp mot den sittende ledelse. Dersom politikerne fastholder at rådmannen skal fortsette i sin stilling, er det grunn til å reise spørsmålet om rådmannen og ledelsen for byggesaksavdelingen er habil til å ha det overordnede ansvaret for en fornyet behandling av sakene. Det samme gjelder for så vidt også ordføreren.

De som er rammet vil neppe ha tillit til en fornyet behandling basert på slike premisser.

Dersom man velger å beholde rådmannen ut oppsigelsestiden, er det naturlig at en fornyet saksbehandling må foregå av en uavhengig instans utenfor kommunen. Slik det er i dag skal altså de som er rammet av feil saksbehandling og muligens også straffbare forhold, sende saken tilbake til den samme rådmannen og ledelse som har vært overordnet ansvarlige for de feil som opprinnelig har funnet sted. Dette er alvorlig, og i særlig grad i de saker som også vil bli oversendt politiet.

Det som i grunn er aller mest forunderlig, er at det ikke er noen politisk debatt om habilitetsspørsmålet. På den annen side er det vel rådmannen som gir råd til politikerne i slike saker.

Spørsmålet om habilitet er et så grunnleggende etisk prinsipp innen forvaltningen, at rådmannen selv for lengst burde ha problematisert spørsmålet både for egen del og for politikerne.

At dette ikke er gjort, er muligens første sykdomstegn på at den lite tillitvekkende prosess som nå foregår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags