I siste bystyremøte fikk jeg svar fra ordføreren på mitt spørsmål om lovligheten av tomgangskjøring i Drammen.

Ordføreren henviste til § 16-1 i trafikkreglene: «I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.»

LES OGSÅ: Bedre fremkommelighet for bussen

Luften i Drammen er dårlig. Spesielt på kalde vinterdager er det helsefarlig for astmatikere, ja, egentlig for oss alle. Bilmotorer (bensin og diesel) har skylden for mye av luftforurensingen. Vi bileiere må derfor gjøre hva vi kan for å begrense bilbruk og unødvendig tomgangskjøring.

Det er flott med nye biler hvor motoren stopper ved rødt trafikklys. Nyere biler starter lett, selv om motoren er kald. Det er derfor unødvendig å la motoren gå på tomgang av frykt for ikke å få start igjen.

LES OGSÅ: Bompenger

Fornyelse av bilparken er en fordel fordi nye biler forurenser mindre. Men dette gir oss ikke lov til å la bilen gå på tomgang unødvendig. Mange lar bilen gå på tomgang (lenge) mens de venter på noen. Det er veldig lite solidarisk med astmatikere og små barn.

Jeg går hver dag forbi drosjene på Strømsø torg. Ofte er det et titalls biler som står og venter på tur. Det er forståelig at de ikke vil fryse, men det er ille å vite at mange av drosjene slipper ut eksos i timevis i løpet av et døgn.

LES OGSÅ: Vårt krav er fortsatt to tog i timen fra Mjøndalen

Noen starter bilen om morgenen og lar den gå ganske lenge før de kjører. Er det nødvendig? Går det ikke an å få seg en motorvarmer? Eller ta på seg noe ekstra varmt? Bedre luft i Drammen krever at vi alle tenker miljø.

Vi som bor i Nybyen klaget på bussene som hver morgen ble startet opp og gikk lenge på tomgang. Det er heldigvis slutt på det. Bussene er blitt mer miljøvennlige. Honnør til Brakar.

LES OGSÅ: Dette kan det koste deg

Men hva med alle lastebilene? De går ofte på tomgang mens sjåføren laster av varene. Norges Lastebileier-Forbund sier at lastebilene står med motoren i gang 1/6 av tiden. Det er mye unødig NOx som pumpes ut i Drammenslufta hver dag.

De aller fleste bilturer er på noen få kilometer. Mange av disse turene kunne vært gjort med sykkel eller til fots.

Selvsagt er det noen ganger vi må bruke bilen, men det er å ta hensyn til andre om vi lar bilen stå noen ganger. Om vi gjorde det ofte vil det bedre luften for mange, redusere køkjøringen, som igjen reduserer luftforurensningen.

Bli med på klimadugnaden!

FLERE MENINGER:

* Ikke gjør som mora di sier!

* Tut, kjør og mer utslipp

* Lier best alene?