Påstanden om at vi prøver å presse inn en tømmerterminal helt innerst i Drammensfjorden faller på sin egen urimelighet

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDen 1. juni 2018 retter Øyvind H. Ekeberg kritikk mot Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT AS).

DVT vil med dette svare på den kritikken, da Ekeberg har flere faktafeil i sin kritikk.

For det første har næringen utarbeidet to rapporter om fremtidig lokalisering av ny tømmerhavn. Begge disse rapportene peker på alternative lokasjoner og DVT har arbeidet målrettet med dette helt i tråd med hva som ble avtalt mellom DVT AS og Lier kommune tidlig i 2017 – nemlig at en langsiktig havneløsning for skognæringen i regionen er et regionalt og nasjonalt ansvar. Buskerud fylkeskommune har vedtatt en regional plan for lokaliseringen av en ny tømmerterminal – #8211;i samsvar med vedtaket fra Miljødepartementet fra 2013.

LES OGSÅ: Tømmerstokker mot mennesker på Lierstranda

Rapporten «Tømmerterminal for Drammensregionen» var alltid tiltenkt å være innspill fra næringen på næringens ønsker og behov for en fremtidig tømmerhavn. Vår intensjon har aldri vært å holde de berørte kommuner utenfor, men i denne prosessen har vi kun fokusert på hva næringen selv ser som de optimale alternativene.

Det er først i prosessen rundt en regional plan at alle berørte parter skal sammen finne en ny lokasjon for en fremtidig tømmerhavn.

Skognæringen er avhengig av en forutsigbar logistikk med så korte distanser som mulig for at verdiskapingen i skogbruket skal bli så høy som mulig. Det burde derfor ikke være overraskende at næringen selv ønsker en så sentral lokasjon som mulig.

Næringen ønsker å bli på Lierstranda inntil den dagen Lier kommune skal igangsette bygging av fjordby. Innen den tid, håper næringen på alle parter i prosessen har funnet et fullgodt alternativ til dagens tømmerhavn. En terminal i Telemark er overhodet ikke et alternativ for Buskerudregionen.

Påstanden om at DVT og andre prøver å presse inn en tømmerterminal helt innerst i Drammensfjorden faller på sin egen urimelighet når næringen selv har kommunisert at den selvsagt forholder seg til vedtatte reguleringsplaner.

Næringen presiserer igjen et ønske om et godt og konstruktivt samarbeid i denne prosessen som vil bidra til at alle parter finner de mest optimale løsningene for næringsutvikling, boligutvikling, samferdsel og infrastruktur.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags