Parodien Pavarotti – saken er rykket tilbake til start, kanskje enda lenger

DEL

MeningerStriden rundt «støynivået» fra konsertstedet og utestedet Pavarotti og de påståtte naboplagene, førte i desember fram til et politisk vedtak om at « ... administrasjonen bes om å bidra til å finne praktiske og gjennomførbare løsninger som muliggjør fortsatt konsertvirksomhet på Pavarotti samtidig som det tas nødvendig hensyn til berørte naboer.»

Oppfølgingen Pavarotti fikk fra kommunen nå i mai er dessverre stikk motsatt av løsningsorientert. De ble først avkrevd å levere forslag til støydempende tiltak som oppfyller kommunens forventninger innen 20.05, som forutsetning for å kunne fortsette med konsertaktivitet. Dette leverte de forslag til innen fristen.

I forrige uke fikk de deretter beskjed om at de vil bli ilagt tvangsmulkt dersom de arrangerer flere utekonserter uten at tiltakene er implementert! Saken har altså rykket tilbake til start – og kanskje enda lenger.

Vil koste tre millioner kroner

Ett av tiltakene som helt sikkert vil oppfylle kommunens krav, er anslått av Pavarotti å koste tre millioner kroner. Dette er milevis fra hva stedets økonomi vil tåle, og en parodi på hva de reelle behovene faktisk er:

I borettslaget Bragernes Atrium er det ikke en eneste beboer som klager på musikken fra Pavarotti. Flere melder om at de inviterer venner til leiligheten for å danse til lyden av konsertene. Førstkommende lørdag skal borettslaget til og med arrangere sin egen bakgårdskonsert for å markere at de er glad i levende musikk!

Saken startet med en lydmåling som Helsetjenesten i Drammen kommune utførte i oktober i fjor. Som det skrives i notatet til saken er dette en ORIENTERENDE måling. En orienterende måling er nettopp det – orienterende – og anbefales IKKE til bruk i vedtak, ifølge ekspertene på støymåling og akustikk i Norge. Den vil trolig ikke holde mål i møte med en dommer ved rettslig behandling.

Dro til Paravotti for å måle lydnivået

Forrige lørdag tok bystyrerepresentant Silje Breivik og jeg med en av landets fremste eksperter på feltet, Bjørn Boge, til Pavarotti for å måle lydnivået på konsert – både i bakgården og på gata. Han brukte det samme utstyret som benyttes for målinger blant annet i Oslo Spektrum, hvor kravene til utføring er svært strenge.

Resultatet var at lydnivået i bakgården er godt innafor hva som er tillatt. På gata var det innafor hva som er greit før kl. 19, og noe over grensene på kveldstid. Dette kan avhjelpes med enkle tiltak som tepper eller en dør.

Vi skulle gjerne også besøkt en leilighet for å måle der, men det ville blitt merkelig å be om tilgang på en leilighet hvor beboeren ikke er misfornøyd. For dem finnes det altså ingen av.

Drammen kommune ble invitert til både å avholde et møte med styreleder i borettslaget for å diskutere dette, samt å gjøre en ny måling utført på en måte som overholder riktige krav. Kommunen ønsker ikke å delta på noe av dette.

Vi står altså nå i en situasjon hvor Pavarotti blir bedt om å gjøre tilpasninger på opp mot tre millioner kroner for å løse en situasjon som ikke er til plage for noen. Ingen!

«Learning music by reading about it is like making love by mail»

Luciano Pavarottis berømte sitat kunne kanskje vært til inspirasjon for enkelte i denne saken. Det lille konsertstedet er så enormt viktig for musikkaktiviteten i byen vår, men må nok oppleves før man skjønner betydningen.

For; det arrangeres rundt 120 konserter årlig på Pavarotti. Ganget med 4–5 musikere per artist kan man anslå at dette skaper 500–600 oppdrag for musikere i etableringsfasen og på lavterskelnivå årlig. Mange tusen publikummere har glede av tilbudet.

Dette er den siste helårsarrangøren igjen i Drammen som har dette volumet på lavterskelkonserter. Dersom vi mister dette, så river vi ut en sentral del av hjertet og sjela til konsert-Drammen.

Foreslår at brevet trekkes tilbake

Vi i De Grønne kommer ikke til å sitte stille og se på dette, og gjør nå følgende:

Vi foreslår for resten av bystyret at brevet trekkes tilbake, og dermed også at delegasjonen av ansvar i saken trekkes tilbake. Det betyr at avgjørelser i slike saker skal tas av bystyret etter saksbehandling fra rådmannen. Da kan bystyret bruke sitt eget skjønn.

Dersom det ikke er flertall for dette, vil vi i behandlingen av første tertial nå i juni foreslå at kommunen tar regninga for det billigste av tiltakene Pavarotti har foreslått og som Helsetjenesten aksepterer. Det er da eneste mulighet for å redde stedet.

Vi kan likevel ikke fortsette med å løpe fra sak til sak og drive brannslukning. Det er ikke bærekraftig for sentrumsutviklingen. Da glipper det før eller seinere, som det gjorde med utestedet Vagabond nylig, da de måtte gi opp sin kamp for gode musikkopplevelser. Det medfører blant annet at karaokemiljøet nå forlater Drammen for godt.

Vi trenger en endring av nasjonalt regelverk for å unngå at flere slike saker oppstår. Derfor foreslo De Grønne på Stortinget i vinter at veilederen for «Musikkanlegg og helse» justeres for å gi kommunene muligheten til å utvise større grad av skjønn og fornuft. Dessverre valgte ikke kulturministeren å gripe denne muligheten – til tross for at slike saker har vært aktuelle i ulike norske byer i mange år.

I Storbritannia ble loven kjent som «Agent of Change» vedtatt i fjor, etter at 100 konsertsteder i London hadde gått dukken på grunn av lignende konflikter og man så at noe måtte gjøres. Etter lovendringen er det nå sist ankomne aktør i et nabolag som må ta ansvaret for de endringer vedkommende skaper. For eksempel en utbygger av nye leiligheter som tar ansvaret for støyskjerming av egne beboere mot etablerte «støyende» virksomheter.

Vi i De Grønne går til valg på å få innført samme prinsipp for sentrumsutvikling i Drammen, og håper byen vår kan bli en foregangskommune for at dette en dag blir vedtatt ved lov i Norge.

Vi går også til valg på å innføre en støtteordning for helårsarrangører, som vil stimulere flere utesteder og puber med etablerte musikkmiljøer til å ha høyere konsertaktivitet. Det er på tide å ta Drammen Rock City tilbake!

Aller først skal vi gjøre alt vi kan for at Pavarotti går av med seieren i denne kampen, og kan synge seg inn i sommernatta med Lucianos avslutning av Nessun Dorma: Vinceró, vinceró, vinceró!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags