Gå til sidens hovedinnhold

Bedre enn offentlige miljøkrav

Artikkelen er over 5 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimakonferansen til Næringsforeningen i Drammensregionen i mars, viste at norske utbyggingsselskaper leverer bedre miljøresultater enn offentlige krav. Det gjelder en rekke forhold relatert til varer og tjenester som energi, materialer og dets avfall.

Primærmålet er å egenproduserte den energien som skal til for å drifte sin egen bygningsmasse. Men de beste utbyggingsprosjektene leverer i tillegg overskuddsenergi som kan nyttiggjøres til andre samfunnsformål.

LES OGSÅ: Tid for forutsigbarhet

Næringsforeningen har lagt inn nye krav til bærekraft, klima og miljø i sin nye strategiplan. Men for vår del ønsker vi ikke å ha fokus på de globale sammenhenger, vi ønsker å bryte dette ned på regionalt nivå: Hva kan vi gjøre i Drammensregionen – hvordan kan vi bidra til å nå klimamålene.

Da kan vi ikke generalisere for mye. Da gjelder konkrete grep – vi har begynt med bygg- og anleggssektoren. Dette gjelder både privat og offentlig sektor.

LES OGSÅ: Støtt streiken – stopp streikebryteriet!

Lov om offentlige anskaffelser § 6 pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til miljømessige konsekvenser under planlegging av anskaffelser. Men ambisiøse offentlige miljøkrav kan i tillegg stimulere til innovativ utvikling av nye fremtidsrettede løsninger.

Utvidede krav fremmer nyskapende løsninger. Slik kan offentlige miljøkrav gi flere goder enn rene miljøgevinster.

Med miljøkrav oppnås ofte også en generell kvalitetsforbedring. For eksempel: Det er en klar sammenheng mellom materialer med lengre levetid – og redusert ressursbruk og avfall. Andre viktige hensyn: Stimulere til bruk av fornybar energi, redusere bygningenes energibehov, mindre bruk av materialer med helse- og miljøskadelige stoffer, gjenbruke/gjenvinne materialer, unngå bruk av ikke-bærekraftig trevirke, benytte materialer med minst mulig helseskadelige utslipp, samt redusere mengden produsert avfall.

De gode miljøbedriftene

Slike krav fra offentlige innkjøpere gir miljøresultater. Klimakonferansen dokumenterte hvordan selskaper som blant annet ENTRA, ROM og Skanska leverer bygg og anlegg som dels langt overgår disse kravene. Det gir dem økt konkurransekraft, et styrket omdømme – og mer på bunnlinjen.

Det samme ble dokumentert fra byggselskapene Trysilhus (svanemerking), Vestkanten (solenergi) og Union Eiendom (også sol). Sistnevnte med betydelige ekstrakostnader for å utvikle grønne silisiumplater for solenergi for å kle det nye EnergiBygget.

LES OGSÅ: Mer om formuesskatt

Men også den store dagligvaregrossisten ASKO er en pådriver for bærekraftige løsninger. Som del av Norgesgruppen er ASKO en stor grossist med en omsetning i 2015 på 55 milliarder kroner.

ASKO arbeider for å bli klimanøytral. Derfor har bedriften fokus på energieffektiviserende tiltak og fornybare ressurser. Det krever store investeringer, spesielt innen energi og transport.

LES OGSÅ: Gründere i faresonen

ASKO er et ledende selskap på dette området med kostnader utover det man ville hatt ved en ren bedriftsøkonomisk vurdering. Deres 600 kjøretøyer skal bruke biodrivstoff, men fordi biodiesel leveres med palmeolje går selskapet nå tilbake til ordinær diesel i påvente av drivstoff uten palmeolje.

Vi mener at det som vil begrense bruk av palmeolje med tilhørende ødeleggelse av regnskogområder, er krav fra myndighetene om at dette produktet ikke skal brukes i biodrivstoff.

Selskapene nevnt ovenfor og mange, mange andre driver bærekraftsarbeidet videre – minst like hurtig som offentlige myndigheter setter krav.

Miljøkrav

Næringsforeningen ønsker tydelige miljøkrav fra offentlig sektor ved deres anskaffelser av varer og tjenester.

Norge er godt i gang med et grønt skifte, og foreningen ønsker vekst for bedrifter som imøtekommer morgendagens miljøkrav. Det gir næringslivet konkurransekraft og bedriftene styrker sin fremtid.

LES OGSÅ: Verdiskaping kommer ikke av seg selv

Næringsforeningen utfordrer derfor de seks kommunene i vår region:

Prioriter miljøkrav. Inviter næringslivet til samarbeid. Sett rammer som gir oppdrag og vekst til bærekraftige virksomheter.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Akkurat nå fortjener ikke Godset bedre

* Noen tåler ikke sterke kvinner, men jeg elsker Tyrkia og nekter å tie

* Tinghus i det blå

Kommentarer til denne saken