Lokale bedrifter kan slåss om store penger

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerFull drift ved det nye sykehuset er planlagt fra mai 2025. Det er således seks år fram med prosjektering, anbudskonkurranser og bygging før gradvis idriftsettelse av sykehuset skjer fram mot sommeren 2025. Det nye sykehuset til Vestre Viken HF skal som kjent være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Sykehuset erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det skal i tillegg etableres stråleterapi.

Fredag 8. mars ble den første dialogkonferansen for potensielle leverandører til bygging av det nye sykehuset avholdt med tema «Sikkerhet, lås og beslag». Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon (HSØ-NSD), hadde ansvaret for denne konferansen, der om lag 50 bedrifter deltok. Sykehusbygg HF er engasjert for å ivareta prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Sykehusbygg forestår alle nye sykehusutbygginger i Norge med investeringer på over 500 millioner kroner.

LES OGSÅ: – Vi føler oss trygge

Flere små og mellomstore leverandører til Drammen Nye Sykehus

HSØ-NSD understreker et ønske om å tilrettelegge anskaffelser for nytt sykehus i Drammen slik at også små og mellomstore virksomheter skal kunne delta og ta oppdrag. HSØ-NSD ønsker å videreføre erfaringer fra tidligere store sykehusprosjekter, som blant annet utbyggingene av Sykehuset Østfold på Kalnes (åpnet 02.11.2015) og Akershus universitetssykehus (åpnet 01.10.2008). Dette for å legge til rette for bredere deltakelse fra små og mellomstore oppdragstakere i Drammensregionen, sammenlignet med de to øvrige nyere store sykehusene.

Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen ble vedtatt av styret i Vestre Viken 21. januar i år. Endelig behandling skjedde i styret i Helse Sør-Øst RHF den 14. mars. Sykehuset skal nå detaljprosjekteres gjennom prosesser fram til 2023. Bygging starter i 2019 og går fram til 2024 / 2025. Testing av drift og virksomheter ved sykehuset skal skje fra 2024 med gradvis innflytting og idriftsettelse fram til sommeren 2025.

LES OGSÅ: – Dette er ikke kokt mat

Investeringer for 9,966 milliarder

Bedrifter i Drammensregionen må se sine muligheter de nærmeste årene for å ta sin del av oppdragene ved det nye sykehuset.

Investeringsrammen for det nye sykehuset er på 9,966 milliarder kroner. Prosjekt nytt sykehus i Drammen skal gjennomføres som energiklasse A med passivhusstandard.

Helse Sør-Øst har tidligere inngått sju kontrakter for sykehuset fordelt fagvis: Arkitekttjenester, bygg, VVS, EL/IKT, miljø, brann og utstyrsrådgiver.  

I den nært forestående anskaffelsen skal det hentes leverandører av varer og tjenester til adgangskontroll, kortlås, innbruddsalarm, ransalarm, brannalarm, kameraovervåking, talevarsling, porttelefoner samt lås og beslag. Denne konkurransen annonseres uke 45 på Doffin.

Etter 12 faser i denne konkurransen, der antallet aktuelle leverandører reduseres til en finaleomgang med to, skrives det kontrakt med vinneren på dette området i uke 33 i 2020. Forut for dette kan tilbydere få muligheter gjennom to dialogrunder til å forbedre og justere sine tilbud. Dette er et godt eksempel på den åpne og dialogpregede anskaffelse der man tidlig involverer de virksomhetene som ønsker å delta.

Senere kommer det mange flere konkurranser for leverandører å kunne delta på.

LES OGSÅ: – Dette er ikke kokt mat

En «Innovativ anskaffelse»

Denne utlysningen og anskaffelsen til det nye sykehuset er en såkalt «Innovativ anskaffelse». Dette er en dels ny konkurranseform der den billigste leverandøren av en vare eller tjeneste ikke nødvendigvis vinner fram. Men der en vinner kanskje viser den mest innovative løsningen – basert på følgende prosess:

  1. En beskrivelse av oppgaven som skal løsnesen beskrivelse av behovet som skal dekkes.
  2. En invitasjon til dialog med interesserte utviklere og leverandører.
  3. En innovasjonsvennlig anskaffelse.

HSØ-NSD understreker overfor mulige oppdragstakere at de er åpne for nye konsepter og løsninger på denne sektoren, med utgangspunkt i kjent teknologi. I et slikt arbeid er det viktig med god dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen. Det er i slike prosesser viktig å tydeliggjøre ytelses- og funksjonskrav som beskriver hva som er ønskelig å oppnå, fremfor å peke særskilte løsninger eller produkter.

Offentlig sektor gjør anskaffelser for mer enn 500 milliarder kroner i 2019. Offentlig sektor kan derfor være den sterkeste driveren for innovasjoner i næringslivet ved bruk av prinsippet om innovative anskaffelser, slik som det er presentert av HSØ-NSD ved denne anskaffelsen.

Denne gangen gjelder det «Sikkerhet, lås og beslag» til det nye sykehuset. Neste gang er det andre sektorer der regionale leverandører bør gjøre seg flid med forberedelser og deltakelse.

LES OGSÅ: Må dekke inn nesten 300 sykehus-millioner

Regionale bedrifter

Næringsforeningen i Drammensregionen har hatt flere møter med Vestre Viken og Sykehusbygg de siste årene. Dette er gjort for å understreke betydningen av å utlyse anbud på en måte som inkluderer muligheter for regionale virksomheter til å delta.  Selvsagt innen legale rammer.

Vi har vært opptatt av organiseringen av anbudene.  I juni 2018 arrangerte Helse Sør-Øst i samarbeid med blant annet NHO: «Dialogkonferanse – Nytt sykehus i Drammen – byggnær teknologi».  Her også med fokus på Innovative anskaffelser.       

Nå er vi i gang. Det er nå vi kan ta del i de forretningsmulighetene bygging av det nye sykehuset gir.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags