Næringslivet: – Viktig å delta i øvelsen «hva gjør vi nå?» etter at bypakka sprakk.

Av
DEL

MeningerVi ville så mye. Ja, vi ville forsøke å løse alle utfordringene på én gang: nye veier og bruer, sykkelveier og gangveier, mer buss og mer tog. 0-vekst i biltrafikken var målet. Så ble det for mye. Den store Buskerudbypakka med en prislapp på mer enn 14 milliarder og brukerbetaling av mer enn halvparten, sprakk. Nå står vi uten den pakka som skulle forhindre at Drammensregionen i fremtiden skal bli preget av dårlig luft, kø og kaos.

Det er fristende å spekulere i hvorfor det gikk slik, for eksempel ved å stille spørsmålet om samferdselsbyråkratene fikk for stor makt eller om politikerne ikke var engasjerte nok. Eller om budskapet «unngå kø og kaos» ikke gikk hjem hos eikværinger som sjelden eller aldri står i kø, eller blant drammensere som opplever at køene ble borte da Bjørnstjerne Bjørnsons gate fikk fire felt og det kom en ekstra rundkjøring på Bangeløkka.

 

Øvelsen «hva gjør vi nå?»

I stedet for å drive selvkritiske dypdykk eller lete etter årsaker til at pakka sprakk, synes vi det er viktigere og mer konstruktivt å delta i øvelsen «hva gjør vi nå?». Som stemmer for regionens næringsliv, vil vi gjerne delta – og bidra – i den øvelsen. I en tid preget av «pakkehavariet», kommune- og regionreformen og den forestående valgkampen, er vårt utgangspunkt positivt. For vi er optimister på Drammensregionens vegne.

Det er grunn til å minne om at det skapes nye arbeidsplasser i regionens næringsliv, det er mange utviklingsprosjekter på gang, og omverdenens syn på drammensregionen er positiv.

Statistisk sentralbyrås statistikk viser at det i 2018 ble skapt 714 nye arbeidsplasser i Drammensregionen. Det er imponerende og mye bedre enn regioner vi gjerne sammenligner oss med.

Vårt mål er å bidra til at denne veksten fortsetter, og vi ser flere tegn på at det vil skje. Rett over sommeren rykker ett av Europas mest suksessrike innovasjonsmiljøer inn i Drammen for å starte oppbyggingen av gründerhuset Mesh. Samtidig ser vi at denne etableringen stimulerer andre til å satse friskt.

Når Nordens store hotellkjede åpner sitt tredje hotell i Drammen fordi de er overbevist om at byens attraktivitet vil øke, så skaper det gjenklang.

Når Statens vegvesen legger sin nasjonale IT-avdeling hit og når Husbanken bygger sentral digital enhet her, er det fordi de er sikre på at de også finner kompetansen her.

Drammen forbindes med vekst

Nylig ble 300 bedriftsledere i Oslo og Akershus bedt om å si sin mening om næringsutvikling i regionene på Østlandet. Resultatet er meget oppløftende og lovende for vår region. Bedriftslederne plasserer Drammen på topp blant Østlandets regioner når det er snakk om næringsetablering. Asker og Bærum og Romerike følger på neste plassene. Drammen tilhører den regionen på Østlandet som sterkest forbindes med utvikling og næringsetablering. At vår region forbindes med vekst og utvikling, lover godt med tanke på ytterligere næringsvekst i eksisterende og nye bedrifter.

Vi synes det er viktig å minne om at vårt utgangspunkt er godt og utsiktene lovende. Vi legger gjerne til at nytt sykehus, ny bybru, ny jernbanestasjon og en lang rekke byutviklingstiltak vil bidra til positiv utvikling.

Som den sentrale organisasjonen for næringslivet i Drammensregionen, føler vi ansvar for å ivareta næringslivets interesser samtidig som vi ønsker å bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger for hele regionen. I lys av den uavklarte situasjonen som råder, er Næringsforeningen forsiktig med å gå ut med bastante synspunkter og konkrete forslag akkurat nå. Vi tror det er viktigere å bruke litt tid på å gjøre nye analyser og søke samlende løsninger.

Løsninger

For å kunne bidra med gode innspill, har vi besluttet å iverksette et arbeid der vi trekker flere av våre medlemsbedrifter aktivt med. Helt sentralt i dette arbeidet står den forestående revisjonen av Nasjonal Transportplan, det sentrale rammeverket for samferdselsløsninger også i vår region.

Vi ønsker å finne gode svar på hvor skoen trykker, hva som er avgjørende for at næringslivet skal utvikle seg, og om det er nye muligheter og løsninger på gang som gjør det mulig å tenke nytt.

Vi tror det er klokt å bruke litt ekstra tid. Det er ikke kø og kaos noe sted, og vi må finne gode svar på hva vi skal prioritere, rekkefølgen og ambisjonene. Sammenbruddet i Buskerudbypakka viste at ambisjonen om – og prisen på – å løse alt samtidig, ble for høy.

Til slutt finner vi grunn til å minne om at det er staten, fylkeskommunen og kommunen som har – og må ta – ansvaret for å få løst våre felles utfordringer. Næringsforeningen i Drammensregionen kan bidra med kunnskap om bedriftenes behov. Felles for oss alle er at vi er avhengig av et næringsliv som er i utvikling, og som skaper verdier og arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags