Skepsis inspirerer til ekstra innsats

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVenstres Anders Wengen uttrykker i innlegg på dt.no og i papiravisen liten tro på Næringsvekst 2020 og slår fast at «det har i hvert fall ikke skapt nye arbeidsplasser». Jeg kan love at vi som hver dag jobber hardt i Næringsvekst 2020 og i Næringsforeningen for Drammensregionen skal gjøre alt vi kan for at Wengen skal måtte bite i seg sin altfor tidlige og bastante konklusjon.

Wengens skepsis inspirerer oss til ekstra innsats og gir meg anledning til å bidra med supplerende informasjon om Næringsvekst 2020 og Næringsforeningens rolle.

Næringsvekst 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og næringslivet, videreført i den suksessrike samarbeidsånden som omdømmeprosjektet ble drevet. Eier av prosjektet er Kontaktutvalget for næringslivet i Drammen kommune. I kontaktutvalget er også Venstre representert sammen med de andre politiske partiene, kommunens politiske og administrative ledelse, representanter fra næringslivets organisasjoner, representanter for utvalgte næringsgrupper og universitetets ledelse.

Jeg oppfatter at det var full politisk enighet om å iverksette og organisere Næringsvekst 2020 på denne måten. Fremdrift i Næringsvekst 2020 er rapportert til kontaktutvalget jevnlig. Jeg regner med at kontaktutvalget ville ha gitt styringsgruppen beskjed om fremdrift og tiltak ikke har vært tilfredsstillende.

Les også: Drammen trenger flere innbyggere og flere private arbeidsplasser

I det følgende skal jeg kommentere Wengens utsagn «sett utenfra er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen har gitt såpass krevende utviklingsoppgaver til en organisasjon som først og fremst er en interesseorganisasjon for det allerede etablerte».

Jeg tror mye av årsaken til at Drammen kommune valgte Næringsforeningen – og Byen Vår Drammen – som samarbeidspartnere, er de resultatene vi sammen oppnådde i omdømmeprosjektet. Dernest kommer at Næringsforeningen representerer bortimot 1000 bedrifter i Drammensregionen og at vi derfor har gode forutsetninger for å mobiliserebidragsytere. At vi raskt greide å skaffe 50 partnere som bidrar med like store midler som Drammen kommune, viser Drammensbedriftenes vilje til å være med på felles løft.

En av Næringsforeningens hovedoppgaver er å bidra til at næringslivet i byen får gode rammevilkår og at det legges til rette for utvikling og vekst. Vårt engasjement i Næringsvekst 2020 står sentralt i dette arbeidet.

Samtidig er det vår rolle - med integriteten i behold - å ivareta næringslivets interesser på andre måter. Det kan være krevende å spille på lag samtidig som vi skal være det krevende og kritiske korrektiv til offentlige myndigheter. Vi er opptatt av å opptre åpent, ryddig og forutsigbart i vårt daglige virke.

Rollen som det kritiske korrektiv til dem som utøver politisk og administrativ makt, utfører vi på ulike måter. I sjeldne tilfeller går vi ut i mediene slik vi gjorde da vi sammen med Byen Vår Drammen fant det berettiget å rope høyt om konsekvensene av tre år uten bybru – og uten tilfredsstillende alternative løsninger. Langt oftere utøver vi vår posisjon og innflytelse ved å avgi høringsuttalelser, møte politikere og planleggere direkte og på andre måter påvirke planer som angår byens næringsliv. Jeg kan love Wengen og andre at kommunal saksbehandlingstid, forutsigbarhet i byggesaker og holdning til næringsetablering er temaer i disse møtene.

Det er også viktig for oss å skape møteplasser, både for at næringslivets aktører skal komme sammen og for at utviklere, planleggere og politikere skal møtes der temaene er felles: god by- og næringsutvikling.

Wengen avlegger også havna og Holmen et besøk i sitt innlegg, og skriver at «man i ferd med å vedta en utvidelse av Holmen som vil være katastrofal for både byutvikling, næringsutvikling og klima.» 

Det er i seg selv interessant at Wengen i «miljøpartiet Venstre» omtaler det som en katastrofe å legge til rette for å flytte godstransport fra vei til båt og bane. Eller at «næringspartiet Venstre» går imot å legge til rette for næringsutvikling...

Planen for Holmen kommer om kort tid opp til politisk behandling. Vi i Næringsforeningen har tillit til at politikerne greier å balansere de ulike interessene slik at Drammen fremdeles kan være en havneby – helt i tråd med byens historie og kultur – samtidig som det legges til rette for byutvikling på Tangen, i Nybyen og andre steder.

I Næringsforeningen har vi sterk tro på at nærings- og byutvikling er to sider av samme sak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags