Utfordring fra NHO: Ta sats og gjør spranget, Buskerud

Av
DEL

MeningerLandet vårt står foran store utfordringer i tida som kommer. Vi må løse klimaproblemene og samtidig sikre at folk har en jobb å gå til, slik at vi kan bevare velferdsstaten. Vår region – tidligere Buskerud fylke – har gode forutsetninger for å ta dette spranget. Men da må vi gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Hvordan skal vi skape nye arbeidsplasser i vår del av Viken? Dette er temaet på NHO Viken Oslos årskonferanse i Drammen 12. februar.

Buskerud er rikt på naturressurser, og har en lang industritradisjon basert på skog og trevirke. Drammenselva var en av de viktigste tømmerfløtingselvene i Norge på 1800-tallet, og det vokste fram sagbruk i bygdene langs elva. Tømmeret skapte velstand og arbeidsplasser. Kravene til å redusere utslipp og gjenvinne ressursene gjør at potensialet for verdiskaping er stort, og at denne næringen kan få en renessanse. En NMBU-rapport, utført på oppdrag fra NHO, har sett på fire verdikjeder innen biobaserte næringer. Det dreier seg om omdanning av biomasse til biodrivstoff, mat, fôr og medisiner - men også om bruk av ny teknologi i landbruket. Ifølge rapporten er potensialet innen dette området en økt omsetning på 40 milliarder kroner fram mot 2050.

Et eksempel på en slik bedrift er Moelven Soknabruk i Ringerike kommune, som har bygd et anlegg for å produsere pellets tilknyttet sagbruket. Det skaper nye arbeidsplasser, foredler et biprodukt og er med på å løse klimautfordringen. Et annet eksempel er fabrikken til Splitkon i Modum, som leverer limtre-løsninger til byggeprosjekter. Valg av tre som materiale binder karbon og blir oftere etterspurt når det skal bygges skoler, kontorbygg eller barnehager. Det gir muligheter.

Et annet område som er i kraftig vekst, er data som kilde som verdiskaping. Det å samle inn, analysere og bruke data er ikke noe nytt – men teknologien har gjort det mulig å gjøre dette i en mye større skala og mye hurtigere enn tidligere. Stadig flere prosesser blir digitalisert, noe som påvirker alle sektorer – for eksempel kraftbransjen. Glitre Energi er et selskap som er langt framme på innovasjon og bruk av kunstig intelligens og maskinlæring, blant annet for å vedlikeholde og drifte vannkraftverk i regionen.

I Kongsberg har vi en industri- og næringsklynge i verdensklasse, hvor ulike selskaper kombinerer erfaring og innsikt for å skape nye produkter. Her utvikles løsninger som autonome skip, offshore havvind som kan produsere og lagre hydrogen og avansert romfarts- og satellitt-teknologi. Disse bedriftene er med på å løse klima- og miljøproblemene samtidig som de skaper arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Noe av suksessoppskriften handler om at man har hatt en næringsvennlig kommune som har spilt på lag med industrien. Kommunen har samarbeidet blant annet om å skaffe nok kompetanse til bedriftene i Teknologiparken. Andre kommuner kan lære av Kongsberg.

Drammen er regionhovedstad i vestre del av Viken, og Høyres Lene Westgaard-Halle har i denne avisa etterspurt hvor visjonene for Drammen er blitt av i miljøpolitikken. Med et universitets- og kunnskapsmiljø, en positiv byutvikling og gode samferdselsforbindelser burde Drammen være en attraktiv by for å tiltrekke bedrifter og ildsjelene som vil komme med løsninger på utfordringene vi står overfor. En av disse gründerne som kommer på vår konferanse er Hege Eiklid, som har vunnet innovasjonspartnerskapet med Stavanger kommune om å levere velferdsteknologi. Vi trenger flere som Hege, men vi trenger også politikere og kommune som heier fram de som tør å satse og ta stor risiko for å kunne lykkes på sikt. Det innebærer at også kommunen må tørre å ta risiko for å teste ut nye og innovative løsninger.

Regionen vår kan også by på noen av de mest attraktive vintersport-destinasjonene i landet i Hallingdal. Reiselivsnæringen er en framtidsrettet næring hvor det kan komme mange nye arbeidsplasser. Når Ringeriksbanen står ferdig, vil reisetiden til Geilo og Gol kortes ned med en time, og man vil kunne tiltrekke seg flere besøkende til hytter og høyfjellshoteller. Jo mer penger som legges igjen i skiheisene og på afterski, jo mer inntekter til eldreomsorg, skoler og barnehager. Derfor er det så viktig at politikerne sørger for effektive og miljøvennlige samferdselsløsninger for å binde regionen sammen. Ringeriksbanen kan ikke forsinkes ytterligere.

Buskerud er godt rigget for å nyte godt av det grønne skiftet, med rik tilgang til naturressurser, sterke næringsklynger og bedrifter som har stå-på-vilje og ambisjoner. Skal vi lykkes, må vi spille hverandre gode og ha et godt samarbeid mellom næringsliv, kommuner og organisasjonsliv for å utnytte mulighetene.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags