Badebilletter: – Skal ordføreren ha sin egen disposisjonskonto på for eksempel hundre tusen, eller burde tallet ligge på tjue millioner?

Av
DEL

MeningerRonny Johnsen fra Rett Fram opplevelser har skapt en debatt i sommer om ordføreren personlig skal kunne dele badebilletter, eller andre ting, uten prosess.

Dette er egentlig et stort spørsmål om «hvordan ønsker vi å ha det». Skal ordføreren ha sin egen disposisjonskonto på for eksempel hundre tusen, eller burde tallet ligge på tjue millioner? Hva er for lite og hva er for mye? Jeg tror at de fleste som reflekterer over dette vil se at det ligger et problem her, det vil alltid være mistanker om man forskjellsbehandler likeverdige gode tiltak. Dette kommer man aldri helt unna.Budsjettbehandlinger

Men i dag er det slik at vi som er politikere i Drammen, kan to ganger i året arbeide for å få flertall for gode tiltak, noen av dem er små og andre store. Dette er budsjettbehandlingene. Knyttet til årsbudsjettet møter store og små organisasjoner i formannskapets budsjetthøring og spiller inn hva de ønsker støtte til.

I tillegg kan man i politiske utvalg ta opp saker, og hvis det er innenfor eksisterende budsjettrammer, be om at ting blir prioritert. Det er mange gode tiltak, og man må finne hvilke som treffer best.

Administrasjonen styrer kommunen ut fra politikernes vedtak og budsjettrammer. De har mulighet til, og praksis for, å bruke av sine midler i løpet av året til å støtte familier med presset økonomi ut fra deres behov og situasjoner. De har kontakt med brukerne, og de har faglig grunnlag for å sikre mest mulig rettferdig likebehandling.

De gjør veldig mye som det ikke skrives om i mediene, for dette er innenfor hverdagen og ikke noe man skriver pressemelding om for hver tildeling og for hvert arrangement.

Disposisjonskonto

Det springende punktet for meg er hvor ad-hoc (til dette formål, red.anm.) man ønsker at vi som er politikere, eller den som er ordfører, skal kunne prioritere gode tiltak som dukker opp utenfor de faste prosessene. Noen kommuner har faktisk prøvd løsninger, lik ordførers disposisjonskonto, og det er ikke en god løsning.

Jeg er helt sikker på at det over tid ville blitt et problem. Etter hvert ville man sett hvem som ble fornøyd eller misfornøyd, med at de ut fra evne til å få oppmerksomhet i mediene eller god kontakt med enkeltpolitikere, fikk midler – enten det var rettferdig eller ikke.

Jeg vil gå enda lenger og si at det vil være meget uklokt å ha et system som gjør at enkeltpolitikere (ordføreren, utvalgsledere eller andre) skal kunne tildele midler ut fra hva som der og da virker klokt. En ting er at det over tid vil gjøre at man ikke får brukt ressursene effektivt, en annen ting er at man over tid vil kunne skape større og større mistanker om «trynefaktor-tildelinger», og at man støtter de som gir skryt tilbake.

Det største problemet

Men det største problemet er hva det over tid ville gjort med oss som er politikere. Vi kan være gode når vi fra ulike partier får argumentert på felles arenaer over hva vi ønsker å prioritere og hvordan man skaper gode politiske planer over tid. Enda bedre er det når vi på tvers av partigruppene får diskutert gode løsninger og finner sammen ut fra mange perspektiver og ideer. Slik arbeider vi faktisk ganske ofte i de politiske komiteene, og det er med på å bringe oss sammen og skape gode løsninger.

Men her ligger problemets kjerne: ad-hoc tildelinger og penger-per-presseoppslag er ikke veien fremover. Det vil ikke gi mest mulig ut fra midlene til å støtte frivilligheten, og det vil heller ikke bygge opp under de gode politiske debattene, og noen ganger felles skapte løsninger i politiske arenaer. Kanskje dette ikke er like spennende eller hurtig som spontane tildelinger, men det er en mye bedre og mer samlende måte å arbeide på.

All ære til Ronny Johnsen og Rett Fram opplevelser for arbeidet de gjør i Drammen. Det er bra, og det er med på å gjøre byen bedre for alle. Men ideen om at enkeltpolitikere (selv om det er ordføreren) skal tildele midler uten saksbehandling eller faglig grunnlag, har ikke samme kvalitet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags