I dagen nummer (24. oktober) av Drammens Tidende er det en slik nyhet: Styret i Drammens Museum har vedtatt å ta ned Friluftsmuseet og flytte det til Marienlyst. Som begrunnelse sier direktøren for museet: "Vi har nedprioritert og avmusealisert det. Vi som sitter med helheten i museet har ting som er langt mer presserende."

Slik slapp katta ut av sekken. For de som har vært i tvil: det er ikke behov for noen gallupundersøkelse for å slå fast at styret og direktør ved museet er fullstendig på kollisjonskurs med folkemeningen i Drammensregionen.

I artikkelen i DT sier ordfører Tore Opdal Hansen at han skal ha et møte med styret i Drammens Museum for å komme fram til en god løsning når det gjelder Friluftsmuseets framtid. Det er bra, og jeg håper det også medfører en prosess som får som resultat at styret og museumsdirektøren fratrer sine stillinger eller blir sagt opp. De har tydelig vist at de er ute av stand til til å ivareta "helheten i museet".