En ting kan man si er bra med utspillet om å bygge blokker på Marienlyst stadion. Det har medført mange gode innspill om byutvikling i Drammen, forhåpentligvis etter hvert med bedre resultat enn det som er vist fram så langt.

Særlig liker jeg (tommel opp heter det vel i dag) Finn Sjuves oppfordring til museumsdirektøren om å rive gjerdene rundt museumsparken.

LES FINN SJUVES INNLEGG HER: «Riv gjerdene, Åsmund!»

Da kan skoleelevene spise nista si i sola på låvebrua på Hallingtunet og karpene kan komme tilbake i dammen. Karpene vil jeg gjerne ha tilbake.

Jeg har vel bare vært på ordentlig museumsbesøk (i Drammen) for å se på utstillingsgjenstandene en gang, det var for cirka 60 år siden. Da var det karpene i dammen jeg likte best.

«Gullfisk» kalte vi dem. Men Hallingtunet har vel vært feilplassert i flere tiår, og baksida ut har de vist fram hele tida.

Nå Drammen, er det ikke på tide å flytte Hallingtunet til Bragernesåsen sammen med resten av Friluftsmuseet?

Der er det nå en aktiv forening som kan overta både bygningene og ansvaret for at de ikke forfaller videre. Så kan vi lage bydelspark på Strømsø i hele «kastfeltet» og i Museumsparken.

Det vil og gi den hyggelige bieffekt at museumsdirektøren kan rendyrke en finkulturell profil for kunstmuseet på Marienlyst gård.

Med karper takk!

SISTE SAKER OM MARIENLYST-UTBYGGINGEN:

* Dette vil være et uopprettelig hærverk

* Reagerer på korrupsjonsuttalelse i Marienlyst-saken

* Hundrevis i fakkeltog mot Marienlystplanene