Gå til sidens hovedinnhold

Visjoner for Drammen

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Masud Gharahkhani, stiller i en kronikk spørsmål ved posisjonens evne til politisk lederskap og etterlyser visjoner for byen.

Visjoner kjennetegnes blant annet av at de har et langsiktig perspektiv og at de beskriver en ønsket virkelighet i fremtiden.Samarbeidspartiene i bystyret har i så måte atskillig å vise til i sitt politiske regnskap og alle i bystyret har vært med på behandlingen av sakene.

ER DU INTERESSERT I LOKAL DEBATT? FØLG VÅR FACEBOOK-SIDE:DT MENINGER

Læringsløp Drammen

Bystyret har akkurat vedtatt den nye planen for skoler og barnehager i Drammen, «Læringsløp Drammen». Bystyret har satset tungt på kompetanseheving og kvalitetsarbeid gjennom Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage over flere år. Læringsløp Drammen staker ut veien videre og vil gi et ytterligere kvalitetsløft for skoler og barnehager i byen.

LES OGSÅ:Klima og turkis politikk

Temaplan for helse, sosial og omsorg

Ny temaplan for helse, sosial og omsorg ble vedtatt i mai 2015. Planen gjelder for perioden 2015–2018. Denne planen legger grunnlaget for å utvikle et godt tjenestetilbud for fremtiden, med en sterkere brukerrolle. Planen meisler ut fire strategier:

• Lengst mulig i eget liv – Hverdagsmestring og velferdsteknologi

• Trygg og aktiv hverdag – Flere boligformer og digitalisering

• Sjef i eget liv – Styrket brukerrolle og nettverk

• Hjelp når du trenger det – Tjenestekvalitet og tilgjengelighet

LES OGSÅ:Ikke turistkontor nå igjen!

Fjell 2020-et løft for en hel bydel

Bystyret vedtok i 2008 å etablere prosjektet Fjell 2020. Dette innebærer en langsiktig satsing på å bedre levekårene på Fjell. Dette innebærer en styrking av tjenestetilbudet i bydelen og en betydelig fysisk opprusting. Det har kommet en ny flerbrukshall på Galterud, og parkområder er opparbeidet i «Hundremeterskogen» og i «Dumpa». Ny flerbrukshall skal bygges i tilknytning til Fjell skole og skolen skal utvides.

Boligbyggingen skyter fart

Ny arealplan ble vedtatt høsten 2015. Planen gir retning for videre byutvikling. Store områder skal transformeres fra tidligere industriarealer til arealer for bolig og næring. Det har tatt tid å arbeide fram planer og nødvendig regulering av områdene. Men vi ser nå at heisekranene kommer tilbake, og dette er bare begynnelsen.

Nytt sykehus på Brakerøya

For noen dager siden bestemte helseminister Bent Høie at det nye sykehuset i Vestre Viken skal bygges på Brakerøya. Det er bra for pasienter og ansatte, men det er også bra for Drammen by. Det har vært nedlagt et betydelig og langsiktig arbeid, både politisk og administrativt, for å sikre at nytt sykehus ble bygget i Drammen. Det vil åpne for en utvikling av dagens sykehusområde og sette fart på utviklingen av Fjordbyen.

LES OGSÅ:Grunnløse angrep på Høyre

Nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet

Drammen har gjennom mer enn ti år drevet et svært vellykket omdømmearbeid, i et fruktbart samarbeid med næringslivet i byen. Omdømmeprosjektet er nå inne i sitt siste år. Bystyret har nylig vedtatt å fortsette samarbeidet med næringslivet, gjennom prosjektet «Næringsvekst 2020». Formålet er å bidra til å trekke arbeidsplasser til byen og å styrke det næringslivet vi allerede har.

Nytt kommunalt eiendomsselskap

Drammen kommune Eiendomsutvikling AS skal ivareta kommunens utviklerrolle for eiendommer som ikke er knyttet opp til kommunens tjenesteproduksjon. Drammen kommune står foran en rekke utviklingsprosjekter. Vi har store områder som skal utvikles, på Gulskogen, Tangen og dagens sykehusområde med det gamle høyskolesenteret for å nevne noen. Det nye selskapet vil hjelpe oss til å utvikle og forvalte disse områdene til beste for byen.

Løfter fram frivillig innsats

Frivillige gjør en fenomenal innsats i bysamfunnet, for barn og unge, for eldre eller for andre grupper. Vi har utarbeidet en frivillighetspolitisk plattform for å kunne legge best mulig til rette for frivilligheten. Vi avsetter en hel stilling i kommunen til å koordinere og støtte opp under dette arbeidet.

LES OGSÅ:Grønt uten innhold

Ikke av brød alene

Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv setter nå i gang arbeidet med å utforme Drammen kommunes kulturplan. En rekke kulturaktører, både profesjonelle og amatører, vil bli trukket inn i dette arbeidet. Hvordan skal kulturtilbudet videreutvikles de neste årene? Det blir et sentralt spørsmål å finne svar på. Planen ventes fremlagt for bystyret våren 2018.

Budsjett 2017 og økonomiplan

Vi får flere innbyggere. Vekstprognosene viser at Drammen er et av de sterkeste vekstområdene i Norge. Vi har 4.400 ansatte i kommunen i dag som gjør en god jobb. Flest har arbeid i omsorgssektoren, etter det kommer skole. Gjennom budsjett og økonomiplanen skal vi omsette planer i handling gjennom å ansette flere og gjennomføre våre ambisiøse planer. Fra visjoner og planer til konkret handling om du vil.

Det er resultatene som teller

Det kan hende at ikke alt det som er nevnt her er visjonært, i ordets rette forstand. Men det dokumenterer samarbeidspartienes langsiktige og målrettede arbeid for å gjøre Drammen til en enda bedre by, for alle drammensere. Dessuten viser det at våre ideer ofte materialiserer seg i konkrete tiltak. Og det er det som teller i det lange løp.

God sommer!

Kommentarer til denne saken