Det er nødvendig med et dialogforum hvor vi kan møtes og samtale om vanskelige saker

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I sitt innlegg, 24. juni, presenterer Dag T. Elgvin en rekke vers fra Koranen som «beskriver ikke-muslimer på en nedverdigende måte». Han spør om disse holdningene er gjeldende for muslimer i dag og spesifikt dem som er DOTL-medlemmer. Han spør også om alle i DOTL stiller seg bak FNs menneskerettigheter.

Tekst og tolkning

Elvgin virker godt orientert om innholdet i Koranen. Vi regner med at han også er kjent med problemene forbundet med lesning av hellige tekster – og enhver annen tekst. Det finnes ulike tolkningstradisjoner, og kontekstualisering er en krevende oppgave.

En kristen teolog kjenner Bibelen best, og kan dermed si noe om problemstillingene mange av bibeltekstene reiser. Det er tradisjon for å lese ulike deler av Bibelen med ulike «briller». En lang rekke vers kan vanskelig leses bokstavelig og rett fram som oppfordringer til dagens mennesker. Teologer og prester har en viktig oppgave i å sette de ulike tekstene i en sammenheng som gir mening og relevans.

Dialogisk praksis oppfordrer til å fordype seg i egen tro og tradisjon, slik at vi best mulig kan forstå og formidle hva vi tror og tenker. Vi tror at kristne best vet hva kristendom handler om, og kristne teologer har et særlig ansvar for å forstå, formidle og leve etter det en lærer. Slik er det også for de andre trosretningene.


En skolert muslimsk teolog vil da også best kunne formidle hvordan vers i Koranen skal forstås. Tekstene i Koranen skal også leses i kontekst. De ulike versene er åpenbart satt i historisk sammenheng som også angir en ramme for tolkningen. Derfor er det svært risikabelt å ta ut enkelte vers og trekke bastante slutninger fra disse.

Dialoginitiativ

Drammen og omegn tros- og livssynsforum har vært etablert i 11 år, og har siden jobbet med dialog og brubygging. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er den nasjonale paraplyen for DOTL og andre dialoginitiativer. Vår dialoginitiativ er en av de lengst fungerende gruppene. Våre formål er:

  • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
  • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
  • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
  • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.


Alle medlemmene i DOTL er forpliktet til å jobbe mot disse formålene. En kan likevel spørre om de enkelte foreningene og medlemmene kan ha ulike forståelser. Slik er det naturligvis. Det kan være ulike meninger om svært mange ting, både teologisk og praktisk. Det er i grunn derfor vi mener det er nødvendig med et dialogforum hvor vi kan møtes og samtale om vanskelige saker.

DOTL formidler gjerne kontakt med skolerte personer fra ulike trosretninger. Prester kan informere om Bibelens tekster og tolkningstradisjoner. Muslimske lærde vil kunne hjelpe interesserte lesere til en mer kvalifisert forståelse av Koranens.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags