Piggdekkavgift vil forbedre luftkvaliteten i Drammen

Billy Taranger

Billy Taranger Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet er få som tenker på piggdekk nå i juni, men vi burde alle tenke på luftkvaliteten i Drammen hele året.

Drammen har flere målestasjoner og de har, spesielt om vinteren, vist at forurensningen har vært faretruende høy. De har vært på rødt. Småbarn, astmatikere og folk med luftveisproblemer ble bedt om å holde seg inne.

De viktigste kildene til svevestøv er vedfyring og veistøv fra piggdekk. Svevestøv fra vedfyring spres over hele byen og vil trolig synke i årene som kommer. Det er svevestøv fra piggdekk som er den klart viktigste kilden til økt helserisiko på målestasjonene i de veinære stasjoner, og det er her det er mest effektivt med tiltak for å unngå overskridelser. I motsetning til situasjonen for NO2, kan det ikke ventes at effekten av forbedret motorteknologi skal slå inn i særlig grad når det gjelder PN10.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Piggfriandelen i Drammen har vært økende og nå stabilisert seg rundt 81 %. Basert på erfaring fra Oslo og Bergen kan en forvente en økning til 86 % om en innfører piggdekkavgift.

Det er beregnet at piggdekkgebyr i kombinasjon med redusert fartsgrense på E18 vil kunne gi en reduksjon i trafikkskapte utslipp på rundt 15 %.

LES OGSÅ: Alle veier fører til Lier

Piggdekkavgift er effektivt

I rapporten er overskriften «Piggdekkgebyr er et effektivt virkemiddel» veldig talende. I Oslo har det vært gebyr helt siden 2005. I Trondheim ble gebyr gjeninnført i 2017 fordi antall biler med piggdekk økte med en gang gebyret ble fjernet i 2011.

En kommune har anledning til å innføre piggdekkgebyr, dersom omfang og utbredelse av miljøproblemer knyttet til piggdekkbruk krever det. Drammen må ha samtykke fra Samferdselsdepartementet, noe vi all sannsynlig vil få.

I tidligere svar på et spørsmål fra KrF (januar 2016) anslår kommunen at det vil gi brutto inntekter på 5 millioner. Med fratrekk av omkostninger gjenstår det kanskje 2 mill, som kan brukes til økt renhold og vasking av veiene og på den måten redusere svevestøvet ytterligere.

Les også: Slik kan Drammen lykkes med 50 000 nye innbyggere

Ulykkesrisikoen øker ikke

I rapporten, som skal behandles i bystyret tirsdag, slås det fast at det neppe blir behov for mer salting når økning er fra 81 prosent til 83-86 prosent. «Når det gjelder sikkerhet er det i dag vurdert at man kan ha en piggfriandel opp i minst 85 % uten at ulykkesrisikoen øker.» sier rapporten.

Et forslag fra KrF i Formannskapet om å innføre piggdekkgebyr for å bedre luftkvaliteten i Drammen, ble dessverre nedstemt og blir det vel også i bystyret. Det er å beklage på vegne av de med luftveisproblemer.

LES OGSÅ:

Kinoen kjøper overvåkningsutstyr etter ungdomsbråk 

Så lett er det for mindreårige å kjøpe alkohol

Familien til avdød 17-åring har ingen ønsker om hevn 

Eldre må ut med 2500 kroner året for å bli overvåket med GPS 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags