I Rådmannens budsjettforslag for 2017 er det ikke satt av en krone til «Familiehjelpen» i Fjell bydel. Dette er uforståelig, og vitner om en svært kortsiktig tankegang.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Siden oktober 2015 har Familiehjelpen gitt veiledning og hjelp til både familier og til ansatte som jobber med barn og unge i Fjell bydel. Prosjektrapporten «Gode samarbeidsmodeller, Fjell 2020» forteller at Familiehjelpen fungerer etter hensikten. Tilbudet dekker et behov hos mennesker som faller mellom stoler eller som ikke nyttiggjør seg andre hjelpetilbud i kommunen.

Les også: Budsjettforslag er hyggelig lesning

Denne hjelpe trengs

Vi som står bak denne kronikken har opplevd at Familiehjelpen er et lavterskeltilbud som virkelig er til hjelp.

Foreldre får hjelp til grensesetting og til å skape gode rutiner for hele familien. Skolebarn som sliter får nødvendige verktøy gjennom «psykologisk førstehjelp». Ungdomsskoleelever får hjelp til depresjonsmestring.

Ansatte har fått økt kompetanse og handlekraft. Denne hjelpen trengs fortsatt!

LES OGSÅ: Ingenting hører vel hjemme i Drammen

Suksessfaktorer

Her er noen av suksessfaktorene til Familiehjelpen:

  • Det er et lokalt og lett tilgjengelig tilbud. Det ligger vegg i vegg med Fjell Helsestasjon, et nøytralt sted der alle har vært.
  • Familiehjelpen har riktige personer på riktig sted. Begge de to ansatte har jobba i bydelen i en årrekke. De har et stort kontaktnett og tilliten som trengs.
  • • De stiller opp på kort frist. Hjelpen tilbys når den trengs.

Familiehjelpen jobber i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Arbeidsformen gjør at problemer løses på et tidlig tidspunkt, og at eventuelle andre hjelpeinstanser kommer tidligere inn i bildet enn det som er vanlig.

LES OGSÅ: Forskjellene øker, også i Buskerud

Henvendelser fra foreldre

De fleste henvendelsene til Familiehjelpen kommer fra foreldre selv. En bruker forteller dette:

 «Jeg og min familie har fått helt uvurderlig hjelp hos Familiehjelpen. Vi har vært helt på felgen pga. syke barn, konflikt med besteforeldre og utmattelse. Vi kan takke Familiehjelpen for at vi er på beina, er i jobb, klarer å håndtere konflikter og oppdra barna våre med god selvfølelse og selvtillit. Etter at vi har fått hjelp føler jeg at vi som foreldre er et mye bedre og robust team. Jeg blir stressa av at Familiehjelpen kun er et prosjekt med begrensa tidsrom. Det er virkelig et behov for et permanent tilbud på helsestasjonen».

LES OGSÅ: Drammens politikere eier ikke troverdighet

Bystyret må ta konsekvensen

Takket være Familiehjelpen fungerer både denne og svært mange andre familier. Dette forebyggende arbeidet sparer samfunnet for store utgifter. Rådmannen foreslår å kutte tilbudet, med økonomi som begrunnelse. Det er en kortslutning vi ikke har råd til! Samfunnsøkonomisk sett er det rimeligere å jobbe forebyggende, enn å måtte dekke utgifter til «reparasjon» som m.a. handler om sykemeldinger, psykiske lidelser og voldsutsatte barn.

Vi håper, og regner med, at Drammen Bystyre tar konsekvensen av dette.

Andre sterke meninger:

Skal vi virkelig ødelegge denne nydelige perlen av et friområde?

Muslimske kvinners rolle i mediene 

Hvor er du, helseminister?