Drammen - en foroverlent idrettskommune

Foto:

Av
DEL

MeningerI en kronikk datert den 28. november hevder Oddvar Moen, som tidligere daglig leder og anleggskonsulet i Drammen Idrettsråd, at ledelsen i Drammen Kommune hvert år skuffer idretten, sier nei til alle idrettens ønsker nevner det såkalte idrettsløftet bør kritikken rettes mot oss politikere og ikke rådmannens folk og idrettsavdelingen.

Det er Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som er styringsverktøy og legger føringer for prioriteringene som gjøres. Den ble enstemmig vedtatt av Drammen bystyre den 1. november 2016.

Siden 2013 har det vært en høyt prioritert oppgave å bygge anlegg- og det er det fortsatt.

Bystyret har funnet rom i sine budsjetter og Drammen Kommune har bygget, har under oppføring og har planlagt investeringer for betydelige beløp. Alt i nært samarbeid med Drammen Idrettsråd.

1. Skoger Hall (50 mil)

2. Kunst is Konnerud (interkommunalt anlegg 39 mil 2015)

3. Øren Hall (60 mil i 16/17)

4. Kunst is Øren (35 mil i 17)

5. Brandenga hall (45 mil i 18/19)

6. Fjell Hall (60 +++ i 19)

7. Åssiden Fotballhall (60 i 19/20)

8. Rehabilitering av Kunstgress på 4 Mill hvert år

9. OFS anlegg av nye Kunstgressbaner Konnerud ferdig okt 18, Skoger i 19

10. Finansiering av Tennisklubben sitt tilbake kjøp av hall

Når det gjelder nytt friidrettsanlegg på Berskaug, ny Drammenshall og utvikling av campus Marienlyst, ble det skrinlagt i 2018. Dette var anlegg som skulle komme i tillegg til det ordinære idrettsløftet basert på overskuddet ved utbygging og salg av boliger på Marienlyst.

Det jobbes nå med en ny plan for Marienlyst som et idretts- og rekreasjonsområde.

Vi i Høyre er veldig positive til OFS/OPS (offentlig, frivillig samarbeid og offentlig, privat samarbeid))   og interkommunale anlegg. I Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har vi i Høyre lagt forholdende til rette for dette, samt besluttet forskuttering av spillemidler til nye anlegg. Det samme gjelder samarbeid på drift.

Når det gjelder ny turnhall som Drammen Turnforening ønsker og bygge som et OFS prosjekt er vi i god dialog og er klar over deres behov og ønsker. Det er fortsatt noen spørsmål rundt inntekter og kostnader i dette prosjektet. Det er viktig for oss at et slikt bygg er basert på en bærekraftig modell slik at Turnforeningen kan drive sine aktiviteter på en god, og økonomisk forsvarlig, måte. Vi ønsker også å få til en varig og god løsning for drift og vedlikehold av Glassverkehallen.

LES OGSÅ: Optimalt med haller og ungdomsskole her

Det kan være utfordrende og være anleggseier. Det er viktig for oss i Høyre at alle lag og foreninger blir behandlet likt.

Vi er veldig positive til en ishall som et OPS (offentlig, privat, samarbeid). Det er på tide med en ishall i Drammen. Vi har pekt på mulige plasseringer for en tomt til en slik hall.  

Ny Konnerud hall, som Moen etterlyser, er avhengig av at sentrumsplanen for Konnerud blir ferdigstilt og vedtatt. Det må på plass før man kan finne løsninger på finansiering av ny hall.

Det er Konnerud Idrettslag klar over og de er i tett kontakt med Drammen Kommune om dette.

Det er et godt og konstruktivt samarbeid mellom administrasjonen i Drammen kommune, politikerne og Drammen Idrettsråd. Det er den tilbakemeldingen idretten i Drammen gir og idrettsledere i våre nabokommuner ønsker de seg de samme rammevilkårene som man ser i Drammen kommune.

Fra 2020 går vi inn i en ny kommune som skal videreføre Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for nye 4 år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags