Idrettsfiendlig kommuneledelse i Drammen?

ISHALL: Oddvar Moen mener Drammen må få sin første ishall.

ISHALL: Oddvar Moen mener Drammen må få sin første ishall. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerPlanene om utbygging av nye idrettsanlegg på Marienlyst ble stoppet av formannskapet for ett år siden. Det ble da lovet at idretten  ikke skulle bli den store taperen, men når vi i DT den 31. oktober leser om rådmannens forslag til neste års budsjett, så er dette et hån mot idretten og byens aktive barn og ungdommer.

Jeg har lang erfaring med å kjempe for idrettens beste overfor kommune og politikere og har gjennom dette lært  å ta utgangspunkt i realitetenes verden. Den øverste ledelsen i Drammen har nesten hvert år skuffet idretten ved rådmannens budsjettframlegg. Til tross for rekordstore investeringer på mange områder så er det NEI til alle idrettens ønsker og utfordringer. Det er på tide å legge investeringene som kom ut av det såkalte idrettsløftet i 2013 bak seg (hallene på Øren som er den eneste fullførte på 5 år samt haller på Brandenga, Fjell og Åssiden som  nå ser ut til å bli realisert – mange år forsinket), og sørge for å få realisert noen av de mange viktige nye  idrettsanleggene som idretten har frontet gjennom flere 4-års temaplaner. Behovene for disse er godt dokumentert.

Det er positivt at Ap’s Eivind Knudsen mener det er mulig å finne penger til idrettsløftet i budsjettet. Vi samarbeidet høsten 2013 godt med ham og opposisjonen om å synliggjøre hvor mange idrettsanlegg vi kunne få til i Drammen i en 4-årsperiode med kommunale investeringer på 4 x 25 mill. NOK, noe som fikk posisjonen til å gå inn for å bygge de 4 ovennevnte hallene. Det har tatt tid, men det mest kritikkverdige er at Drammen kommune ikke ønsker å samhandle med idretten for å få til nødvendige anlegg som et spleiselag slik svært mange andre kommuner gjør.

Derfor vil jeg her gi alle partiene noen konkrete forslag basert på idrettens ønsker, som er fullt ut økonomisk realistisk uten at kommunen behøver å ta særlig store ansvar for investeringene;

a) En ny Turnhall som DTF ønsker å bygge til erstatning for Grophallen. DIR har i flere år frontet at denne hallen bør bygges som et OFS-anlegg (Offentlig Frivillig Samarbeid) og ledende idretts-politikere har støtte dette uten at de endelige beslutninger er tatt. DTF bygger hallen og tar driftsansvaret for den blant annet ved å leie den ut til DVGS ved fylket og andre skoler på dagtid. Det eneste kommunen utfordres på er å gi et engangstilskudd til bygginga på 25 mill. NOK. Gjør de det så får de ingen driftskostnader med hallen. Kommunen har antydet at de kan gi DTF et lån på relativt gunstige vilkår. I så fall  må DK også følge opp med årlig driftsstøtte slik at klubben klarer å betjene lånet.

b) Byens første ishall. Denne er viktig for alle klubber i byen og nabokommunene som driver med is-idretter. Også bandyen i distriktet vil med en ishall komme på is fra august hvert år. Her har en privat investor tilbudt seg å bygge en fullverdig, men enkel ishall mot at kommunen stiller tomt til rådighet og tar ansvaret for driften av hallen. Svært mange norske byer har bygd ishall og det som går igjen overalt er at dette blir et av de mest brukte aktivitetsanleggene og et svært positivt tilbud til byenes barn og unge.

Mitt klare råd er at man realiserer denne ishallen etter samme mal som for Hønefoss Arena der Ringerike og to nabokommuner har bygd hallen sammen med en privat investor og med Ringerike IR som medeier på vegne av idretten. Dette har gitt de en stor statlig støtte ved at hallen er godkjent av KUD som et interkommunalt anlegg. Drammen kommune behøver ikke å legge egne midler inn i byggingen av hallen, men kan legge inn tomteverdien som sitt innskudd i samarbeidet.
 

LES OGSÅ: Kommunen investerer i milliardklassen - kutter i virksomhetene

c) Dobbel flerbrukshall på Konnerud – et anlegg som vil fjerne 130.000 km bilkjøring årlig ned til Drammenshallen.  Altså et svært miljøvennlig anlegg. Konnerud IL har gode planer for å realisere denne hallen raskt som et OFPS-anlegg, men det kan se ut som om DK trenerer dette gode samarbeidet mellom KIL og private investorer bl.a. ved å si nei til et makeskifte med KIL for å få det til. Hallen bør bygges snarlig slik at den omfattende pendlingen til Drammen for KIL avsluttes.

På Berskaug har vi i dag tennishall, en dobbel flerbrukshall med dansesal, crickett-anlegg,  fotballbaner og nærmiljøanlegg. Det er fullt mulig, i finansielt samarbeid med utbyggerne av Travbaneområdet, å få til følgende 3 anlegg på Berskaug;

- Buskeruds beste og mest moderne utendørs friidrettsanlegg.

- En fullverdig friidretts-hall i en utvidet Berskaughall.

- Et forbedret crickett-anlegg med gode tilbud også til idrettene baseball og amerikansk fotball.

Et godt og konstruktivt samarbeid mellom kommunen og idretten vil  bidra til langt bedre forhold for idretten i byen enn det den har i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags