Folk fra Svelvik og med jobb på Holmen vil gå en frustrerende tid i møte. På Konnerud får vi konsentrere oss om å arrangere skirenn

Av
DEL

MeningerSommeren 1964 var jeg med på noe av det mest idiotiske jeg har deltatt i. Jeg var praktikant og målemedhjelper i Drammen ingeniørvesen. Byen var akkurat blitt utvidet med Strømsgodset, og Svelvikveien trengte opprustning.

Vestfold hadde bygget ny flott vei sørfra fram til Tørkop, og ingeniør Kjell Johnsen, med meg som assistent, fikk i oppdrag å stikke ut og planlegge en utvidelse av eksisterende vei på strekningen Glassverket – Tørkop.

Rammene vi fikk var klare. Gjør det enkelt og billig. Ny vei fra Tørkop til Eik kommer om et par år. Dere skal derfor bare planlegge en utvidelse fra 3,5 meter til 5 meter bredde, slik at bussen slipper å rygge når den møter en fullastet lastebil fra den nye Gipsplatefabrikken.

Vel, vi snirklet oss fram rundt hushjørnene. Måtte bruke noen uortodokse franske veilinjaler for å komme fram, men den lokale velforeningen ordnet opp med grunnavståelser og midlertidigheten ble bygget.

Arild D. Moen

Bakgrunn er fra offentlig og privat arbeidsliv. Utdannet sivilingeniør, arbeidet med Kommunalteknikk og var på 80-tallet ansvarlig for Drammen kommunes veiavdeling. Nå er han pensjonist.

Den veien ligger der enda, og slik det ser ut nå: Denne midlertidigheten blir liggende enda mange år!

Nå er jeg pensjonist og må få lov til å syte litt over tapte muligheter.

Det som etter min mening har manglet for de lokale styrende organer, er en klar strategi med pressmidler mot staten. Nå er strategien «å snakke sammen».

Ikke siden NVP-II veiplanutvalget med Håkon Fossen på 70 tallet har man klart å planlegge vei strategisk både lokalt og nasjonalt. NVP-II forutsatte at man bygget etappevis først med Bjørnstjerne Bjørnsons g.- Kreftings g. og deretter tilknytningsvei Vest med vei til Mjøndalen og Konnerud. Senere skulle motorveibru og Strømsåstunneller bygges.

Dette ble tuklet til både av senere ordførere/formannskap og av Statens vegvesen. Statens penger og midler fra Lierbommen ble brukt opp på E18 og stamvei E134. Lokale  løsninger og tilknytninger ble lavt prioritert. Da Statens vegvesen igjen hadde penger, tilbød de derimot å bygge lokalt mot nye bompenger.

For rundt 20 år siden kranglet man om løsninger og Staten flyttet sine midler fra Drammen til Rv. 7 over Hardangervidda og til en ny vei fra Klekken til Jevnaker. 

Så, for de neste årene, hold dere borte fra byen. Her blir det kø, luftforurensning og trangt om plassen, både i gata og på bussen.  Folk fra Svelvik og med jobb på Holmen vil gå en frustrerende tid i møte. På Konnerud får vi konsentrere oss om å arrangere skirenn.

Mens byens politikere snakker, vil en reise over våre seks helårsåpne fjelloverganger og ned på Vestlandet gå raskt,  man kan bare nyte utsikten fra de mange nye flotte tunneler!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags