Lobbyarbeid fra Asker og Bærum svekker nye Drammen sykehus. Utbyggingsmidler til Drammen sykehus skal brukes til samme tiltak ved Bærum sykehus. Dette fremstår som en gest til motstanderne av Drammen sykehus og tilhengerne av Bærum sykehus.

Slik saksbehandling er uverdig. Forslaget er ikke medisinsk begrunnet, ikke økonomisk begrunnet og ikke begrunnet med større pasientvennlighet. Heller tvert imot.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Konsekvensene er blant annet at et nasjonalt anerkjent fagmiljø ved Drammen sykehus – øyeavdelingen med 16 årsverk – rives opp. Dette er et av resultatene av vedtaket om en ramme på 8.2 milliarder kroner for det nye sykehuset på Brakerøya.

I mai i anbefalte styret i Vestre Viken (VV) å bygge et nytt sykehus til 8.8 milliarder kroner. Summen ble i juni redusert av styret i Helse Sør-Øst til 8.2 milliarder kroner. Dette bekreftet helse- og omsorgsministeren i august.

Investeringene i Drammen skal således reduseres, og midlene skal kanaliseres mot vedlikehold, oppgradering og nye funksjoner ved blant annet Bærum sykehus.

Enkelte områdefunksjoner med større pasientvolumer, som øyeavdelingen, foreslås flyttet fra Drammen til Bærum sykehus. Dette som del av en mer likeverdig funksjonsfordeling mellom sykehusene.

LES OGSÅ: Hva skal man spare til?

Det er ingen faglig begrunnelse for å bygge ut en øyeavdeling i Bærum i stedet for i Drammen. Tvert imot: De ansattes representanter i styret reagerer på utflytting av øyeavdelingen, og skriver i en protokolltilførsel:

«De ansattes representanter mener det er svært uklokt å ta ut øyeavdelingen fra Drammen sykehus. Øyefaget er en integrert del av et stort akuttsykehus. Øye har en av de største poliklinikkene i VV, med mer enn 30.000 konsultasjoner hvert år. 80 prosent av disse pasientene kommer fra Buskerud. Tilgjengeligheten for disse pasientene er betydelig enklere til Brakerøya enn til Bærum sykehus.»

LES OGSÅ: Hvor er du, helseminister?

Det er fullt mulig å etablere øyeavdelingen i Drammen ved leie av lokaler på det nye sykehusområdet i stedet for ved egne investeringer. Da blir også nye kostnader fordelt på driftsregnskapet over mange år i stedet for som del av den større investeringen.

Politikere i Asker og Bærum har over tid motarbeidet Brakerøya som lokasjon, motarbeidet omfanget på utbyggingen i Drammen og arbeidet for utskillelse av Bærum sykehus fra VV. Dette honoreres nå med svekkede tilbud til innbyggerne i de 26 kommunene i VV.

LES OGSÅ: Oppfordrer ungdomspolitikerne til folkeprotest

Det fremstår særskilt meningsløst når Norges beste øyeavdeling med 60 legeårsverk og særskilt høy spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget ligger 20 minutters kjøring fra Bærum sykehus på Ullevål sykehus.

Næringsforeningen i Drammensregionen anmoder Helse Sør-Øst HF om å beholde øyeavdelingen ved nye Drammen sykehus.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* «Det er en grense for hvor mange og store nasjonale veiprosjekter som skal trekkes inn i, og gjennom, noe av det beste arealet i vår region»

* Skal vi virkelig ødelegge denne nydelige perlen av et friområde?

* Har du diabetes selv eller kjenner noen som har diabetes?