I konseptrapporten for bygging av nytt sykehus som nå er ferdig, anbefaler prosjektgruppen bygging på dagens tomt. Den eksterne kvalitetssikringen som er gjort av rapporten støtter prosjektets anbefaling, forutsatt at den bearbeides noe mer. 

Økonomi er slik vi leser dette, det tyngste argumentet. Oppdraget om å utrede Bragernestomta som et fullverdig alternativ til Brakerøya ble gitt av styret i desember 2015.

LES OGSÅ: Nytt sykehus og kaoskostnader

For de av oss som har fulgt sykehussaken gjennom årene og sett prosjektkostnadene øke i takt med ulike anbefalinger er dette nesten uvirkelig. Altså tilbake til start, der har vi vært før. Den gang var konklusjonen til prosjektutredere at det ikke var mulig. Det er det altså nå??

Det er i alle fall godt nytt at ledelsen i Vestre Viken ikke har trukket konklusjonen.

Det haster med å få bygget et nytt, moderne og tidsriktig sykehus til beste for alle, både pasienter og ansatte. Flere omveier nå gjør at andre prosjekter går foran.

Tenk smart

Vi mener at valget av Brakerøya ikke bare er høyst relevant, men også det smarteste. Vi er opptatt av at regionutvikling og synergier for næringsliv, akademia og kommuner.

Hva prosjektledelsen ikke har tatt med i sine regnestykker er den verdiskapning og regionalutviklingsmotor bygging av sykehuset på Brakerøya vil bli. Det beløper seg til milliarder.

LES OGSÅ: Et ønske om fornuft i tolvte time, fra oss som er Drammen sykehus

Da ny campus for daværende Høyskolen i Buskerud skulle bygges var selvsagt lokaliseringen på den gamle tomta et alternativ. Det var billigere å «klatteutbygge» på eksisterende tomt. Men høgskolen, kommunen, fylke og næringslivet ville noe mer. Prosjektet måtte være med å skape verdier og løfte regionen i nasjonalt perspektiv.

Papirbredden ble nettopp det. Bygget åpnet en ny moderne bydel med yrende næringsliv. Søknadene til studiene i Drammen ble skyhøye og studiene er blant de beste søkte i landet. Drammen og fylke som studentby ble befestet.

Løftet med å bygge Papirbredden ga en verdiskapning som beløper seg til milliarder i verdier over flere år. Det var smart.

Synergier

Når staten går inn med så mange midler skulle det bare mangle at ikke et nytt sykehus sees på som en del av regionsutvikling med tanke på å skape merverdier. Det å se på prosjektet som kun et bygg i seg selv er ikke god anvendelse av så mange statlige kroner. 

Det er ganske gammeldags. Norge og denne regionen trenger visjoner og mål om å skape kompetansearbeidsplasser, nye næringer og tiltrekke seg de aller beste fagfolk og forskere i Norge.

LES OGSÅ: For befolkningen i Buskerud er jeg skråsikker på at dette er rette plassen

I dag planlegger man store prosjektet med tanke for ettervekst og legger til rette for klynger som gir «vinn vinn» for alle. Oslo Canser Cluster er et eksempel på store synergier som skapes av statlige investeringer. Bygging av Karolinska sykehus i Stockholm har den samme filosofien, å bygge en klynge av nærings- og innovasjonsmiljøer innen helse. Det er smart.

Store investeringer må brukes til å skape vekst utover selve det bygningsmessige. Vi tviler på om prosjektledelsen har kontaktet forskere på fakultet for Helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, det nyskapende næringslivet i regionen, kommuner  og fylket om hva de tenker.

Det er egentlig ganske arrogant.

Helseklynge

Vi må benytte denne unike anledning til å skape et miljø nettopp for helseteknologi, biovitenskap og farmakologisk industri.  Da trengs det plass for utvikling og nye bygg.

Hva med å legge en utdanningsinstitusjon eller et forskningsinstitutt ved siden av sykehuset?

LES OGSÅ: På tide å sette ned foten

Det er fremragende fagmiljøer i Vestre Viken som trenger fysiske rom for å drive forskning og innovasjon. Ikke bare innen somatikk, men også innen psykisk helsevern er det potensial for innovasjon. Høgskolen har doktorgradsutdanninger, spennende forskningsmiljøer og internasjonale kontakter, de bør tas med på råd.

Vi har offensive kommuner med ambisjoner om å skape fremtidens eldreomsorg og avansert velferdsteknologi i regionen.

Bruk av grenseoverskridende teknologi krever samarbeid mellom sykehus, innovasjonsmiljøer og kommuner. Vi må ha en arena for utvikling ny teknologi.  Det krever utvidelsesmuligheter. Vi har legemiddelselskap og andre helserelaterte og teknologiske bedrifter i nærheten som styrker og kan utvikle miljøet rundt en helseklynge på Brakerøya.

Lytt til andre erfaringer

Prosjektledelsen burde også lytte til erfaringene fra bygging av nytt sykehus i Bodø. Der bygges det nytt hvor sykehuset er lokalisert i dag.

Ropene om at det var en særdeles dårlig idé å bygge mens man drifter når helt ned til oss sørpå, bare ikke til prosjektgruppen. 

Det er smart å lytte til de som har erfaring. Vi vil ikke miste en eneste ansatt, men tiltrekke oss flere. Utfordringene fremover er nettopp å få talenter til å jobbe og bo i regionen. 

Vi vil ha et fyrtårn av et sykehus med fagfolk, forskere og pasienter som får den beste behandling – på Brakerøya.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* For rask konklusjon om Hurum

* -Alle kunder er like viktige for oss

* Flere kommuner bør drive asylmottak