Det er et høyst betimelig spørsmål, som fortsatt savner svar.

Jon Helgheim, Frps gruppeleder i Drammen, stiller seg mer enn gjerne i spissen for en ny protestaksjon mot delvis brukerfinansiering av helt nødvendige vei- og kollektivløsninger for Drammen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Som medlem av det flertallet som styrer byen, må vi kunne forvente at han har et realistisk alternativ, som kan stoppe den utviklingen vi nå ser i retning av kø, kork og kaos og svekket omdømme. Eller bedriver han bare politisk lureri, i trygg forvissning om at det likevel er et flertall i Drammen bystyre som har hjerte nok for byen vår til å ta upopulære, men nødvendige beslutninger?

Det overrasker i så fall ikke. Det som forundrer mer, er at Høyres ordfører og gruppeleder lar det skje, uten å sette skapet på plass. Er det fordi Drammen Høyre innser at de nå møter seg selv i døra med et brak?

LES OGSÅ: Hva galt har vi som bor på Strømsø-siden egentlig gjort?

Det er nemlig ikke første gang vi har en slik debatt gående i Drammen. Det samme skjedde i 2002/2003. Da «vant» motstanderne av brukerfinansiering. Resultatet ser vi i dag.

Veipakke Drammen, som sammen med rein elv la grunnlaget for den fantastiske byutviklingen vår, ble aldri fullført.

Veipakka var en avtale med staten om nødvendig veiutbygging, basert på delvis brukerbetaling, kombinert med bevilgninger over statsbudsjettet. Før kommunevalget i 2003 valgte Høyre og Fremskrittspartiet, anført av Høyres daværende ordførerkandidat, Tore Opdal Hansen, å trekke seg fra de pågående forhandlingene med staten og stille seg i spissen for en underskriftsaksjon mot brukerbetaling.

Byens interesser ble ofret av valgtaktiske hensyn.

LES OGSÅ: Jon Helgheim må be om penger til ny vei fra Regjeringen

Resultatet vet vi. Ny vei fra Konnerud, som skulle vært ferdig i 2008, ble aldri bygd. Det satte en stopper for videre boligbygging på Konnerud og videre byutvikling på Strømsø og Sundland. Det lider vi alle under i dag. De som bor langs Konnerudgata og i Nybyen, var kanskje dem som i første omgang tapte mest.

Ny Svelvikvei kom heller ikke. Den skulle også for lengst vært ferdig, betalt over statsbudsjettet. Skal vi ha ny Svelvikvei nå, må vi selv betale med bompenger.

LES OGSÅ: Skivebom for bomringplaner

Samarbeidet i Buskerudbyen gir oss nå nye, realistiske muligheter til å løse miljø- og trafikkproblemene, som igjen er i ferd med å ta kvelertak på Drammen.

Det forventes sterk befolkningsvekst i vårt område. Da blir det enda verre. Vi skal bygge nytt sykehus på Brakerøya. Det vil kreve enda større bevilgninger til vei og kollektivtransport.

Vi trenger framsynte politikere som tør å ta ansvar. Heldigvis har Drammen Høyre snudd. I motsetning til ved kommunevalgene i 1999, 2003 og 2007, er Høyre nå forsvarere av brukerbetaling for å få på plass nødvendige veiløsninger – og enda bedre – villige til å la brukerbetaling også bidra til økt satsing på kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier.

Stiller vi selv opp, stiller også staten opp. Sier vi nei, går de statlige midlene til andre byområder enn Drammen.

LES OGSÅ: God nytte av bomstasjoner

Er det dette Drammen Frp og Helgheim vil? Før kommunevalget i fjor var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på kjøretur i Drammen. Det var ikke måte på hvor mye penger som skulle tilfalle byen. Så langt ligger det an til at vi ikke engang får fullfinansiert Holmenbrua og det nye løpet i Strømsåsen, og vi har en samferdselsminister fra Frp som har satt ny rekord i innkreving av bompenger. Det er tydeligvis langt mellom liv og lære.

Det minste vi kan kreve av Drammen Frp er at de klargjør konsekvensene for byens innbyggere av sitt nei til brukerbetaling.

Hvordan har de tenkt å hindre kø, kork og kaos i byen vår og skaffe de milliardene som sårt behøves både til vei og en kraftig økning av kollektivtilbudet?

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Kommunereform og folkeeventyr

* Leger kan presses til å jobbe langt oftere, lengre og med færre pauser enn tidligere

* Jeg er ikke imponert over hva den blå delen av Buskerudbenken har oppnådd