Honnør til Rune Steen og hans artikkel i DT om dette emnet den 11. april. Det er viktig at vi som på bor på Konnerud og er opptatt av denne problemstillingen nå våkner, alternativt så risikerer vi å sitte igjen med en uforholdsmessig stor del av kostnadene for å bedre trafikksituasjonen i og rundt sentrum av Drammen.

Det er kun 15 % av Drammens befolkning som bor på Konnerud, plusser vi på med innbyggerne i nabokommunene som kjører inn til Drammen eller passerer Drammen hver dag i forbindelse med jobb, så er Konneruds andel forsvinnende liten.

LES OGSÅ: Konnerudnedføringen er ingen gave til Konnerud

De trafikale problemer som oppleves i rushtrafikken i Nybyen og især i rundkjøringen Kreftings gate/Bjørnstjerne Bjørnsons gate stammer ikke i vesentlig grad fra trafikken fra Konnerud, men trafikken som allerede er i Kreftings gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. En stor del av trafikken fra Konnerud hver morgen forsvinner bort 3. Strøm og Professor Smiths Allé.

Trafikkproblemene på Strømsø startet den dagen da bybrua ble stengt og ytterligere forverret med lysreguleringen ved Holmenbrua.

LES OGSÅ: Uro og mistillit

Vi opplever riktig nok noe kø i Konnerud bakkene, men det skyldes «sjakktrekket» med å tette igjen busslommene ned fra Konnerud. Daglig skaper dette trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med forsøk på å kjøre forbi busser som stopper på holdeplasser. Dette var ren sløsing med skattebetaleres penger, biler har fra før vikeplikt for buss fra buss-stoppesteder når fartsgrensen er 60 km og lavere.

Jeg har ingen gode løsninger på hvordan vi kortsiktig skal bedre trafikksituasjonen i Drammen, Steen forslår å åpne bybrua i perioder i døgnet, det vil sikkert hjelpe noe, fjerne lysene ved Holmenbrua likeså.

LES OGSÅ: Bydelsvennen

I øyeblikket trenger vi ingen ny vei fra Konnerud, men ønsker man å øke befolkningen her oppe, så må etter hvert noe gjøres. Jeg kan ikke akseptere at vi som bor der fra før skal ta denne regningen alene.

Jeg er sterkt imot bompengefinansiering av veier i Norge, men har innsett at den kampen er tapt for lenge siden.

LES OGSÅ: Svik mot lokalmiljøer

En rettferdig fordeling av kostnadene i forbindelse med å bedre trafikksituasjonen i byen er å lage en sentrumsring, som man har gjort i flere andre store byer i Norge, da er alle med på å dele kostnadene og samtidig reduseres biltrafikken inn til sentrum. 

Parallelt med dette må fremkommeligheten i Strømsø- og Bragernestunnelen bedres så færrest mulig kjører igjennom byen.

FLERE AKTUIELLE MENINGER:

* Pitbull og andre kosedyr

* Må kunne kommunisere om utsikten

* Å finne dine engler