Vi på Gulskogen har i en årrekke vært plaget av trafikken fra Konnerud. Vi har derfor jobbet for ny veiløsning. Det har i mange år vært arbeidet politisk for en finansiering av denne veien, men finansieringen har uteblitt.

Det er nå mer enn 20 år siden sist det ble tatt grunnprøver ved husene våre, for å se hvor traseen skulle legges for den nye Konnerudnedføringen.

LES OGSÅ: 93.000 blir 517 kroner

Mye har skjedd siden den gang. Blant annet er det nå bygget en ny vei i Strømsåsen, nemlig E 134. Drammen kommune har tidligere forsøkt å koble konnerudtrafikken på denne veien, men har fått avslag fra Statens vegvesen. Men så ble det vedtatt å bygge fire felts vei på E 134 gjennom Strømsåsen, og med dette åpnet det seg nye muligheter.

Denne veistrekningen er allerede finansiert, og det er tenkt oppstart og ferdigstillelse innen få år.

LES OGSÅ: Buskerudbyens kollektivløft

I dag vil det være helt uproblematisk å koble konnerudtrafikken på nye E 134 ovenfra, og ta all pendlertrafikken fra Konnerud ned til Bangeløkka og ut på E 18 eller direkte til Eiker-bygdene. Det ville ikke koste mye, og det ville heller ikke ta mange år.

Likevel er det ingen politikere som tar til ordet for løsningen. Det stiller Gulskogen vel seg undrende til.

LES OGSÅ: Feil påstander om Buskerudbyen

Planen til Drammen kommune nå er å koble Tilfartsvei Vest på ny E 134, og dermed avlaste Rosenkrantzgata og trafikken på Bragernes. Denne veiløsningen skal finansieres med bompenger.

Ny Tilfartsvei Vest har ingenting med den opprinnelige Konnerudnedføringen å gjøre.

Det er derfor ikke rettferdig at denne veiløsningen skal finansieres med en egen bompengering på Konnerud, i tillegg til bompengeringen rundt byen.

Tilfartsvei Vest er en helt ny firefelts «motorvei» gjennom Drammen sentrum og Gulskogen bydel.

LES OGSÅ: En fjordby til besvær

Denne veiløsningen vil skape store luftforurensningsproblemer, støyproblemer og virke forringende på levevilkårene for en allerede trafikkbelastet bydel.

Det vil heller ikke være kapasitet i Bragernestunnelen for å ta unna trafikken, slik at det vil oppstå store kødannelser i sentrum.

Gulskogen vel mener Tilfartsvei Vest vil motvirke en god boligpolitikk i sentrum, og vil forhindre realisering av et miljøvennlig bysenter med høy trivsel og gode levekårstall.

Gulskogen vel er derfor imot bygging av en Tilfartsvei Vest gjennom Drammen sentrum og opp til E 134.

LES OGSÅ: «Buskerudbyen er ikke noe annet enn et bompengeregime»

Slik gjennomgangstrafikk bør legges utenfor sentrumsområdene, og vi viser til uttalelser fra Statens vegvesen våren 2015, hvor de mente at det beste er å bygge ny lang tunnel i Bragernesåsen.

Gulskogen vel mener derfor at siste del av Tilfartsvei Vest gjennom Gulskogen og opp til E 134 ikke bør bygges, og at vi på den måten også kan unngå egen bompengering på Konnerud.

LES OGSÅ: Lier kan frigøre seg fra Buskerudbyen

Tilfartsvei vest kommer uansett ikke på plass før om flere tiår, og da kan veisituasjonen på nytt ha endret seg totalt. En langt billigere løsning vil altså være å koble på konnerudtrafikken til E 134 ovenfra.

Hvorvidt det skal være tillatt å kjøre bil fra Konnerud til sentrum via Konnerudgata i fremtiden, vel det lar vi oppslutningen til Miljøpartiet de Grønne få avgjøre.

LES OGSÅ: Vern Buskerudbyen!

En ting er i alle fall sikkert, og det er at de som jobber i sentrum og bor på Konnerud uansett kan benytte kollektivtransport. Det er de som bor på Konnerud og som jobber i andre byer som virkelig trenger bilen.

De vil også ønske en rask tilgang til E 134 og E 18, i stedet for å kjøre ned i sentrum og stå i kø på en ny Tilfartsvei Vest.

FLERE MENINGER:

* Petter Øijord var ikke inhabil

* Rolig - pust med magen

* Morsmål eller ikke morsmål