Ingjerd Sveen og Berit Aarvold hadde henholdsvis 25.1 og 29.1 leserinnlegg i Drammens Tidende der de kritiserer mangler ved trafikkinformasjonen på Drammen stasjon. De etterlyser spesielt informasjon om ankomsttider ved stasjonen.

André Schau svarte på kritikken 23.2 i et innlegg hvor det kan virke som om Schau svarer på vegne av Jernbaneverket. Det gjør han ikke. Schau jobber i Jernbaneverket, men representerer ikke Jernbaneverket i denne sammenheng.

I ettertid er det reagert på tonen i Schaus innlegg, som oppfattes som nedlatende og ufin. En leser mener i torsdagens avis at Jernbaneverket refser sine kunder.

På vegne av Jernbaneverket vil jeg på det sterkeste understreke følgende: Som statlig etat skal vi jobbe for befolkningen og vi lytter med ydmykhet til alle som kritiserer oss for alle forhold knyttet til vår virksomhet.

Kritikk basert på misforståelser er greit å svare oppklarende på. Berettiget kritikk tar vi inn over oss og følger opp internt slik at vi kan bli bedre.

Uansett type kritikk, skal vi som svarer på vegne av Jernbaneverket ha en høflig og saklig tone.

Når det gjelder kritikken fra Sveen og Aarvold tar vi i Jernbaneverket til etterretning at de ikke fant monitoren som viser ankomsttider på stasjonen. Den er plassert ved siden av inngangsdørene fra torget slik at den vil være bak ryggen på dem som kommer inn i ventehallen fra denne inngangen.

LES OGSÅ: Upassende tone fra Jernbaneverket

Blikkfanget er den store informasjonstavla hvor kun avgangstidene står, og vi innser at det ikke er naturlig å snu seg 180 grader rundt for å finne monitoren for ankomsttider.

Vi jobber med et program i Jernbaneverket som skal forbedre hele reiseopplevelsen for alle som bruker toget. I dette ligger også en total gjennomgang av plassering av informasjonstavler og monitorer på stasjonene.

I innlegget fra Aarvold blir mer bruk av høyttaler etterlyst. Drammen stasjon er en meget travel stasjon hvor vi må begrense antall utrop. For mange utrop gjør det vanskelig for publikum å oppfatte informasjonen.

Kundeundersøkelser viser at de aller fleste henter sin ruteinformasjon fra informasjonstavler og monitorer, mens høyttalerinformasjon er rangert lavere når trafikken går som normalt.

Det beklagelig hvis denne saken etterlater et inntrykk av at Jernbaneverket behandler sine kunder dårlig. Det gjør vi ikke, og vi håper dette innlegget viser at det ikke er tilfelle.

LES OGSÅ: – Jernbaneverket opptrer diktatorisk