Dugnad og frivillighet kan ikke ha ansvaret for særskilt tilrettelagte idrettstilbud

Av
DEL

LeserbrevDrammen idrettsråd ønsker å ta et grep for å styrke mulighetene for barn og unges deltagelse i aktivitet, men ikke minst støtte idrettslagene slik at de lykkes i sitt samfunnsarbeid i en krevende tid.

Derfor setter vi i gang tiltak der idrettslag kan søke om etablering av idrettskontakt. Målsettingen med idrettskontakten er at de skal jobbe som brubygger mellom idrettslag og hjemmet, og sikre at flere barn og unge får mulighet til deltakelse i idrettslagets aktiviteter.

Det er avgjørende å tilrettelegge for at idrettslag nå gradvis skal kunne ta hverdagen og aktiviteten tilbake, med de føringer som til enhver tid er gjeldende på grunn av koronapandemien. Dette er i seg selv en krevende øvelse for idrettslag som nå også lider store inntektstap.

29. april la regjeringen fram en statusrapport som beskriver at Covid19 har fått konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier. Dette er mange av de samme barna idretten ser på fritiden. Covid19 med sine utfordringer har gitt omfattende endringer i barn og unges liv.

Idrett er en av disse viktige arenaene, og det er kritisk når all aktivitet stenges ned. Frivilligheten, aktiviteten og møteplassen og dermed limet i barn og unges hverdagsaktivitet blir rammet. Bekymringen for at mange barn og unge i Drammen står utenfor fellesskapet er allerede stor, og enda større nå med fravær og redusert aktivitet. Gratis- og lavterskeltilbud, Åpen hall og andre inkluderingstiltak i tillegg til økonomisk inkludering, sørger hver dag for at barn og unge i Drammen får mulighet til deltakelse, uavhengig av økonomisk barrierer.

Pandemien kan i ytterste konsekvens medføre at enda flere barn og unge blir stående på sidelinjen, utenfor fellesskapet. Drammen har i flere år henvist til tallet 3.500 barn og unge i sårbare målgrupper. Bekymringen øker, pila viser år etter år feil retning, men tallet 3.500 syntes å være konstant år etter år.

Idrettskontakten skal kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging. Det er ikke å forvente at frivilligheten skal gjøre en slik jobb med dugnadsinnsats. Formålet er å gi idrettslag mulighet for å tilrettelegge, slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltakelse i idrettsaktivitet. Det er også et mål at dette skal gi idrettslaget viktig informasjon til å utvikle sitt samfunnsengasjement generelt, og dermed styrke målsettingen om trygge og aktive oppvekstvilkår for barn og unge i Aktive lokalsamfunn.

Vi håper tiltaket kan være med på å gi barn, unge og deres foreldre en lettere inngang til idretten og en støtte til idrettslaget som bruker mye tid og ressurser for å tilrettelegge for at alle skal med.

Drammen idrettsråd er bekymret for ytterligere frafallproblemtikk og barn og unges mulighet til aktivitetsdeltakelse. Det «sosiale limet» idretten representerer for barn og unge og deres foreldre må ikke undervurderes. Bekymringen rundt barn og unge og deres familier der økonomi er et hinder for deltakelse har vært stor i mange år, og det er ikke noe mindre grunn til bekymring nå, tvert imot.

Våre barn og unge skal få tilbake et like godt aktivitetstilbud som før koronapandemien. Det krever raushet, felles dugnadsinnsats fra drammensidretten selv, foreldre og Drammen kommune.

Samarbeid om felles barn og unge er selve nøkkelen for å lykkes. En idrettskontakt øker muligheten for at vi oppnår dette, sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags