Boligeiere ville aldri godtatt en erstatning som den pelsdyroppdretterne kan bli tilbudt. Aldri!

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Torsdag 13 juni behandler Stortinget lov om forbud mot hold av pelsdyr. Lovens paragraf 3 gjelder forskrift om kompensasjon og omstillingsmidler.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet foreslår følgende lovtekst:«Oppdrettere som omfattes av paragraf 2 (avviklingsperiode) har rett til erstatning fra staten for økonomiske tap som følge av avviklingen som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep».

Regjeringspartiene med Høyre i spissen er uenige og referer til følgende i innstillinga: «Bruk av ekspropriasjonsrettslige erstatningsprinsipper for å kompensere økonomisk tap som følge av at Stortinget benytter sin alminnelige lovgivningskompetanse til å regulere/forby en aktivitet, vil være et betydelig prinsipielt avvik fra det som er vanlig selv om reguleringer får vidtgående økonomiske konsekvenser for eiere av eiendom i Norge».

Videre heter det: «Flertallet ( H , Frp , V  og KrF) ber regjeringen beregne en individuell kompensasjon basert på bokført verdi».  Det skal altså ikke gis full erstatning.

Hva betyr dette? Om det hadde vært bolighuset ditt kan det omsettes til følgende prinsipp: Egeninnsats på bygging av boligen og prisstigningen på boligen fra bygging til dags dato dekkes ikke etter regjeringen og Høyres forslag.

Ville boligeiere akseptere en slik erstatning? Aldri!

Dette er Høyres syn på innholdet i den private eiendomsretten anno 2019!

Dette minner meg om Stortingets behandling av tomtefesteloven i 2004. Den 16. juni stemte både  justiskomiteens leder Trond Helleland (H) og saksordfører Finn Kristian Martinsen (KrF) for følgende paragraf 33 i tomtefesteloven: «I staden for å krevje innløysing av festetomt til bustadhus eller fritidshus etter paragraf 32 når festetida er ute, kan festaren eller dei som er omfatta av § 32 andre ledd krevje lenging av festet på SAME VILKÅR som før..»

Denne lovparagrafen som Helleland med flere fikk flertall for i Stortinget mot  Sp og Frp sine stemmer blei anka inn  for den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. De avsa 12. juni 2012 dom mot Norge i den  såkalte tomtefestesaken. Saken var om tomtefestelovens daværende paragraf 33 krenket Den europeiske menneskerettskonvensjonen(EMK) første protokoll artikkel 1 Vern om eiendom.

Domstolen konkluderte enstemmig med at Norges nevnte tomtefesteregel klart krenket EMKs første protokoll artikkel 1 og overprøvde derved Høyesteretts avgjørelse. Høyre m/flere sitt syn på innholdet i den private eiendomsretten blei altså dømt ulovlig, og loven måtte derved endres. Høyres syn på innholdet i den private eiendomsrett var altså i strid med  artikkel 1 Vern om eiendom. Hvem skulle tru noe slikt når vi hører alle frasene om Høyre som et borgerlig parti ?

På torsdag 13. juni har Sp krevd full sal. Derved må alle avgi stemme. Høyre med Helleland som parlamentarisk leder i spiss  vil sikkert kjøre sin linje som i tomtefesteloven. Spørsmålet er om Frp med Wold og Helgheim (Buskerud-representanter) vil bryte ut og stemme sammen med Frp-kollega Roy Steffensen fra Frp Rogaland mot regjeringa. Det vil bli en avklarende debatt.  Sp og Ap står sammen. Det lover godt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken