I forhold til måker kommer det verste i mennesket fram, grådigheten, gjerrigheten og egoismen

Av
DEL

MeningerI forhold til måker kommer det verste i mennesket fram – grådigheten, gjerrigheten og egoismen. Alt skal vi ha for oss selv, ingenting vil vi dele på, ikke engang leveområdene. «Skal ha, skal ha», sier vi om måkene. Men det passer best på oss selv.

Måkene skal holde seg ved sjøen, der vårt overfiske har rasert livsgrunnlaget deres.De skal hekke i skjærgården, der båttrafikk og andre forstyrrelser og rømt mink gjør det vanskelig å hekke. Samtidig sørger vi for at måkene sulter ved å ta fiskeavfall på land, dekke til søppelfyllinger og forhindre mattilgang i byene.

Forskerne roper varsku om at måkene sliter. Bestandene går tilbake, og sju av 10 arter som hekker i Norge er rødlistet. Alle måkeartene er av denne grunn totalfredet. Måkene må ha mat for å leve. Når sjøfuglarter går tilbake, er forklaringen som regel matmangel, og den mest nærliggende årsaken er overfiske.

Det burde ikke være vanskelig å forstå at vi har rotet det skikkelig til for måkene. Men i stedet for å hjelpe dem, roter vi det bare enda mer til. Vi setter opp innretninger på tak for å hindre hekking, vi prøver å forhindre mattilgang i byene, og så klages det på sultne måker som prøver å snappe til seg mat.

Er vi mennesker stokk dumme? Det må være lov å spørre når det virker som at det aldri går inn at vi har påført måkene sult, og at sultne måker prøver å få tak i mat. Det er en enkel logikk. Hadde vi vært i samme situasjon ville vi gjort det samme.

Vi kan gjøre noe for måkene. Vi kan tilrettelegge for trygge hekkeplasser i områder der konfliktnivået er lavt, og på den måten trekke dem bort fra områder der konfliktnivået er høyt.

Vi kan gi dem mat så de ikke er så desperate av sult. Vi kan vise toleranse for at måkeforeldre passer på ungene sine, slik menneskeforeldre gjør. Vi kan slutte å fokusere negativt på dyrelivet rundt oss, og heller se på hvordan vi kan endre vår ødeleggende atferd. Vi kan slutte å klage på måkene. Det er vi som har skapt problemer for dem – ikke omvendt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags