Gå til sidens hovedinnhold

Dyrevelferd – et felles ansvar

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siste uken før jul har H, FrP, KrF og Sp mistet all sin troverdighet som dyrenes partier ved å la pelsdyroppdrettet i Norge fortsette. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at det er galskap fordi rovdyr som rev og mink aldri vil få gode nok liv i små bur.

Pelsdyroppdrett vil bli forbudt i Norge, det er bare et spørsmål om tid.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Men ikke bare dagens pelsdyrhold bryter med dyrevelferdsloven. Dessverre har vi fortsatt mange eksempler på at dyr i Norge ikke har det bra. Det gjelder så vel i matproduksjon, oppdrett, samt privat hold av husdyr.

Vi har med andre ord en vei å gå før vi er en nasjon som tar dyrs velferd på alvor. Både politikere, næringen og vi som privatperson og forbruker har et ansvar for at dyr ikke må lide.

LES OGSÅ: Realitetar og pelsdyrhald

Stortinget vedtok i 2010 lov om dyrevelferd som skulle sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder å gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal også fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel. Loven slår fast at: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

Regjeringens oppfølging av dette er mangelfullt. Forskrifter for dyrehold, også for de aller vanligste arter som hest, småfe, storfe, svin, kalkun og høns, er ikke oppdatert etter at dyrevelferdsloven ble vedtatt for seks år siden.

LES OGSÅ: Kirkebøen med feil konklusjon

I tillegg mangler det kompetansekrav og forskrifter for dyrehold for bl.a. kjæledyr i lovverket. Derfor har vi i De Grønne før jul fremmet forslag på Stortinget der vi ber regjeringen oppdatere forskrifter for hold av dyr slik at disse innlemmer dyrevelferdsloven samt at det utarbeides forskrifter der disse mangler.

Når det gjelder matproduksjon mener vi at samfunnet har et felles ansvar for å sikre landbruket et økonomisk handlingsrom som gjør det realistisk å innfri tøffere krav.

LES OGSÅ: Opne Pelsdyrgardar

Mange profesjonelle dyreeiere gjør sitt beste for at dyr, innen dagens økonomiske ramme, skal ha det best mulig. Likevel er det i mange dyrehold i dag stor forskjell på intensjonen i lovverket og de faktiske forhold. La meg som eksempel nevne gris, kylling og oppdrettsfisk.

Griser har en naturlig drift til å rote i jorda, undersøke omgivelsene og lete etter mat. Grisunger vil leke, utforske og løpe.

I dag er det lite miljøberiking i mange grisefjøs, grisene kommer sjelden eller aldri ut og fiksering er tillatt i opptil 7 dager. I kyllingoppdrett vet vi om etseskader på føttene da de går i egen og andres avføring, og at den intensive fôringen medfører at kyllingene ofte vokser raskere enn kroppen kan bære. Dette gir skader på skjelettet og gjør det vanskelig for kyllingen å stå. I transport til slakteriet dør rundt 50–60 000 kylling årlig, og Mattilsynets kontroll med slakterier har vist at flere skåldes, kokes eller dyppes ned i strømførende bad levende.

I oppdrettsnæringen er dødeligheten i merdene i mange tilfeller høy, blant annet som følge av at fisken utsettes for lusebehandling som ofte medfører store belastninger. Dette kan vi ikke akseptere!

LES OGSÅ: Dyrplageri av verste sort

Vi i De Grønne har derfor gjentatte ganger tatt politisk initiativ for at det må gjennomføres et løft for norsk dyrevelferd og kunnskap om dyrenes artstypiske behov og atferd. Heldigvis og til tross for et begrenset handlingsrom finnes det flere og flere ansvarlige produsenter som allerede sikrer god dyrevelferd i produksjonen. Til regjeringen kommer på banen kan vi som forbruker gjøre en stor forskjell for dyra. Vi kan handle matvarer fra produsenter som setter dyrenes beste først, og vi kan huske å handle klær uten pels! Dessuten kan du allerede i 2017 stemme for et parti som mener alvor med å sikre alle dyrs velferd.

God jul og godt nyttår!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Valghanene i Drammen by

* Ap ønsker å gjøre Drammen mindre attraktiv for småbarnsfamilier

* Drammens forvaltning av kulturarven

Kommentarer til denne saken