Buskerud på topp i digital opplæring av eldre

Av
DEL

LeserbrevHele 71 prosent av kommunene i Buskerud som har svart på en undersøkelse fra NorgesBarometeret har lagt planer for digital opplæring av eldre. 14 av 21 kommuner i Buskerud deltok i undersøkelsen.

Det viser en undersøkelse som er gjort for Seniornett blant landets ordførere og rådmenn. Nest beste fylke er Telemark med 27 prosent og Finnmark med 25 prosent. Forskjellen mellom Buskerud og nest beste fylke er oppsiktsvekkende stor, 71 prosent for Buskerud og 27 prosent for Telemark.

Grunnleggende digital opplæring av innbyggerne er en kommunal oppgave. Derfor er det alvorlig at kommunene ikke legger planer for denne oppgaven.

Ingen planer

I den andre delen av skalaen finner vi Rogaland, hvor ingen av kommunene som deltok i undersøkelsen hadde opplæring av eldre i digital kompetanse med i sitt planverk. I Sogn og Fjordane, som ligger nest nederst, oppgir 13 prosent av kommunene at de har digital opplæring med i planverket. I disse to fylkene deltok få kommuner i undersøkelsen.

Større kommuner har dette i planverket i større grad enn mindre kommuner. Totalt var det 205 respondenter med i undersøkelsen, 115 var ordførere og 90 var rådmenn.

Opplæringstilbud

Hver fjerde kommune som deltok i undersøkelsen har ikke, eller vet ikke om de har et tilbud om opplæring og veiledning av eldre i digital kompetanse. Det er Nord-Norge hvor færrest kommuner oppgir at de har et tilbud, mens det på Øst- og Sørlandet er flest kommuner med et tilbud.

Nordland er det fylket som kommer dårlig ut i undersøkelsen der 35 prosent av kommunene som deltok i undersøkelsen ikke har noe opplæringstilbud.

Av kommunene er det 41 prosent som har opplæringstilbudet gjennom frivillighetssentralen, 28 prosent gjennom biblioteker, 6 prosent gjennom seniorsentre, 6 prosent i en Seniornett-forening og 19 prosent har annen opplæring enn det som ble spurt etter i undersøkelsen.

Seniornett samarbeider med både frivillighetssentraler og biblioteker om opplæring av seniorer i digital kompetanse. At bare seks prosent oppgir at opplæringen skjer i regi av en seniornett-forening er ikke så viktig, så lenge det faktisk er et tilbud i kommunen.

Det er usikkert hvordan tallene skal tolkes. For noen fylker er antallet kommuner som er med i undersøkelsen lavt, noe som kan gi et skjevt bilde, siden undersøkelsen ikke er vektet. Men at hver fjerde kommune ikke har et opplæringstilbud til eldre er veldig alvorlig, og bekrefter et inntrykk vi har hatt om situasjonen ute i kommunene.

LES OGSÅ: Berit har fulgt flere av byens jazzband siden 80-tallet: – Min ukentlige energiinnsprøyting

Hvor skal ansvaret ligge?

I undersøkelsen ble ordførere og rådmenn bedt om å svare på om det er riktig at ansvaret for den digitale opplæringen av eldre skal ligge i kommunen. Et knapt flertall, 54 prosent, mener det er riktig at ansvaret ligger i kommunen, men hele 22 prosent er usikre/vet ikke og 24 prosent mener det ikke er riktig at ansvaret ligger hos kommunene.

Undersøkelsen er gjennomført fra 23. august til 3. september 2019, og viser også at større kommuner er mer positive enn mindre kommuner for å ha ansvaret for digital opplæring av eldre, og kommuner styrt av rødgrønne partier er noe mer positiv enn kommuner styrt av borgerlige partier.

Opplæring må på plass

Ingen seniorer får god digital kompetanse av at kommunen lager planer. Men med det økonomiske presset som er mot kommunene i Norge er det heller ingen som tror at kommunene vil ta tak i opplæring av eldre uten at det er inne i det kommunale planverket. Derfor er det arbeidet som kommunene i Buskerud har gjort på dette området utrolig viktig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags