Stortingsrepresentant Lise Christoffersen raser mot Høyesteretts beslutning om at EØS-avtalens prinsipp om fri etableringsrett gjør at arbeiderne ikke kan bruke boikott for å få selskap til å følge tariffavtaler. Dette er ikke til å leve med, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanten fra Buskerud. Hun har erfart at det er nok angrep på faglige rettigheter som det er, om det ikke i tillegg skal komme via EU-rett.

Lise Christoffersen er sikkert ingen tilhenger av EUs markedsliberalisme, men har samtidig gått helhjertet inn for at EØS-avtalen skal styre det meste av norsk politikk.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Dermed kan det ikke være noen overraskelse at EUs regler krever at faglige rettigheter og velferdsordninger skal bygges ned for at EU skal være konkurransedyktige med resten av verden. Vi har 22 års erfaringer hva EØS-avtalen har ført til av angrep på fagbevegelsen og våre opparbeidede rettigheter, ikke bare i Norge, men i alle EU-statene. Sjølkritikk mot dine politiske standpunkter de siste 20 årene hadde vært på sin plass, siden du er oppbrakt over resultatet av dine politiske valg.

EØS-avtalen har ført til at vårt land har blitt påtvunget mer enn 12 tusen av EUs rettsakter, det vil si forordninger og direktiver.

LES OGSÅ: Udemokratisk EU-tilpasning gjennom EØS-avtalen

Storting og regjering er plassert på sidelinja, i strid med den norske grunnloven. Det er bare Per Olaf Lundteigen av stortingsrepresentantene fra Buskerud som har forstått og tatt til følge denne uakseptable politiske virkeligheten. I henhold til EØS-avtalen er det norske rettssystemet underlagt EU-retten, derfor får vi slike dommer fra den norske Høyesterett. Denne rettspraksis er også i strid med den norske grunnloven.

EØS-avtalen svekker folkestyre og norsk suverenitet. Vi har erfaringene og trenger ikke flere utredninger eller debatter om EØS-avtalens skadevirkninger.

Vi trenger folkevalgte i Stortinget med politisk ryggrad og vilje til å ta et oppgjør med EØS-avtalen. Norges forhold til EU i dag er mer involvert enn det som ble avvist av folkeavstemninga i 1994. Kan vi leve med det, Lise Christoffersen?

I EU er det kartlagt at de to store blokkene, sosialister/sosialdemokrater på den ene siden og de konservative/liberale på den annen side, er enig i 97 prosent av alle saker på den politiske dagsorden i Brussel.

LES OGSÅ: Distriktene visner med Senterpartiets politikk

Her hjemme er Høyre og Arbeiderpartiet enig i 100 prosent av rettsaktene og EU-tilpasningen for øvrig. For Høyre er dette greit fordi de vet at EUs politikk gjør det lettere å føre høyrepolitikk, men hva sier Arbeiderpartiet. Hvis de er enig om det meste er det naturlig at de to store partiene danner regjering etter valget. Det vil gi et klart politisk bilde som vil få store følger for hvem fagbevegelsen vil støtte i framtiden. Det er uakseptabelt at det norske Stortinget er det eneste stedet i landet hvor det er flertall for norsk deltakelse i EU.

I siste nummer av tidsskriftet Vardøger har jeg en artikkel som dokumenter hvordan Arbeiderpartiet har hovedansvaret for angrepene på faglige rettigheter og ikke minst arbeidsmiljøloven, de siste tjue årene.

Her skal jeg bare nevnte et eksempel, salg av norsk gass til europeiske stater, som Storbritannia og Tyskland. Avtalene er tosidige mellom Norge og de respektive landene, men det er EUs gassdirektiv som bestemmer hvordan salgsavtale skal settes opp. Det fører til at Norge taper flere milliarder hvert år. Det er bare et svar på disse utfordringene; EØS-avtalen må bli sagt opp snarest mulig. Er du og Arbeiderpartiet med på det, Lise Christoffersen. Sjølsagt er dere ikke det.

Derfor kan ingen ta dine sutringer om angrep på fagbevegelsen for seriøs politikk.

Det er ikke mulig å belyse alle utfordringene med EU og EØS-avtalens politikk i et kort avisinnlegg. Jeg stiller gjerne opp til debatt i Arbeiderpartiet, i LO Drammen eller hvor som helst, for å få fram den politiske virkeligheten vi lever under med EØS-avtalen og EU-tilpasningen for øvrig.

Kom igjen, Lise! Jeg er klar.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* En gang Dalen, alltid ...

* Drammens forvaltning av kulturarven

* Slik fordeler trafikken seg