Drammens Tidende skrev torsdag 17. november at «De grå ulvene», tilknyttet det tyrkiske partier MHP, kan ha fått fotfeste i Drammen. Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet omkring det tyrkiske partiet MHP og den tilknyttede organisasjonen «De grå ulvene», som begge har etablert seg med sympatiserende foreninger her i Drammen.

Lokalpolitikere med tyrkisk bakgrunn har vært involvert i disse aktivitetene, og andre politikere med samme bakgrunn går i Dagsavisen Fremtiden 18. november langt i å ufarliggjøre MHP og De grå ulvene.

LES OM NESTLEDEREN I DRAMMEN SP SOM STØTTER MHP HER: Medlemmer av Drammen Sp kobles til tyrkisk ekstrem-parti

Ultranasjonalister

La det være sagt med en gang at MHP ikke er et politisk parti som vi har paralleller til i Norge. Partiets navn, Milliyetçi Hareket Partisi, kan oversettes til «Den nasjonalistiske bevegelsens parti» eller «Det nasjonalistiske handlingspartiet».

Det er et ultranasjonalistisk og nyfascistisk parti som går inn for en hardhendt politikk overfor etniske og religiøse minoriteter, i et land som er tungt lastet med tradisjoner for undertrykkelse og massedrap på slike grupper.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

De siste årene har partiet riktignok fjernet seg noe fra sitt fascistiske utgangspunkt, men det er fortsatt et parti som må omtales som ytterliggående og høyreradikalt, og som ligner ganske mye på andre nyfascistiske partier som Jobbik i Ungarn eller Gyllent Daggry i Hellas.

Partiet er også, med sin autoritære og antidemokratiske ideologi, ikke i nærheten av å være sammenlignbart med høyrepopulistiske partier som Dansk Folkeparti eller Fremskrittspartiet her hjemme.

Væpnet kampgruppe

De grå ulvene (Bozkurtlar), eller offisielt «idealistenes samlingssteder» (Ülkü Ocakları), blir uoffisielt omtalt som MHPs ungdomsorganisasjon.

I realiteten har denne partinære organisasjonen vært en væpnet kampgruppe, som har stått bak en lang rekke attentater og terroraksjoner fra 1960-tallet og fram til årene rett etter århundreskiftet.

LES OGSÅ: DT med svekket troverdighet

Gruppen har også vært involvert i krigshandlinger og terror utenfor Tyrkia, i områder med folkegrupper som tilhører den tyrkiske språkfamilien, og som tyrkiske nasjonalister mener bør bringes inn under deres lederskap.

De siste årene har De grå ulvene ikke vært direkte involvert i terrorvirksomhet, selv om flere av bevegelsens medlemmer har vært involvert i politisk motivert vold, utpressing og annen kriminell virksomhet.

Både MHP, De grå ulvene og deres ultranasjonalistiske ideologi har imidlertid betydelig oppslutning i den tyrkiske statens væpnede styrker og i politiet, som de siste årene har stått bak harde angrep på sivilbefolkningen og opposisjonelle politikere.

Primært gjelder det dem som selv tilhører eller kjemper for interessene til minoritetene, i første rekke kurderne.

Vaklende system

Tyrkia er ikke i dag, og har aldri vært, et demokrati etter vesteuropeisk mønster. Det er et land som, siden den tyrkiske republikken ble opprettet i kjølvannet av den første verdenskrigen for snart hundre år siden, har gjennomlevd lange perioder med diktatur. Det har gjort at demokratiske tradisjoner aldri helt har slått rot i landet.

Så sent som i 1983 var landet styrt av at et militært regime. Også i tiden etter det har ledelsen i forsvaret og sikkerhetsstyrkene hatt et fast grep om makten bak kulissene, og har ved flere anledninger truet med statskupp mot sivile regjeringer, som de mener har blitt for egenmektige.

LES OGSÅ: Ulv! Ulv!

Senest i juli i år forsøkte en gruppe innen de væpnede styrkene seg på et statskupp, men dette ble nedkjempet av regjeringens støttespillere i løpet av kort tid.

Kuppforsøket har imidlertid blitt brukt av regjeringen til å rydde unna reelle og innbilte motstandere i militærvesenet, statsapparatet og ellers i samfunnet.

Under Erdoğan

Siden 2002 har dette politiske systemet vært dominert av det islamske og høyreautoritære «Partiet for rettferdighet og utvikling», Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), og partiets grunnlegger, nå president i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan. I løpet av sine år ved har Erdoğan gradvis endret Tyrkia og det politiske systemet i sitt bilde, og har de siste årene både i ord og handling gitt uttrykk for en ambisjon om å samle mest mulig makt i egne hender.

Erdoğan og hans nærmeste støttespillere har blant annet stengt eller overtatt mange opposisjonelle aviser og fjernsynskanaler, og arrestert eller suspendert titusener av statsansatte som er mistenkt for ikke å være fullstendig lojale.

Erdoğan har også, etter å ha gått inn i fredsforhandlinger med representanter for landets kurdiske minoritet, nå snudd og gått til harde angrep på både sivilbefolkningen og den væpnede motstandsbevegelsen i de kurdiske områdene sørøst i landet.

På bristepunktet

Når dette skrives befinner Tyrkias politiske system seg ved et veiskille.

Etter det mislykkede kuppforsøket har Erdoğans regime arrestert eller truet med å arrestere opposisjonen. Blant annet har ledelsen og parlamentarikere for det prokurdiske og venstreorienterte «Folkenes demokratiske parti», Halkların Demokratik Partisi (HDP), nå i november blitt fengslet på ubestemt tid og uten lov og dom.

MHP har midt oppe i dette blitt en heiagjeng for AKPs autoritære ambisjoner, og forhandler nå med regjeringen om å gi sin støtte til grunnlovsendringer som vil legge mesteparten av den politiske makten i Erdoğans hender.

Vi taler med andre ord om et parti som helt konsistent stiller seg på diktaturets side. Den som støtter partiet flørter med fascismen.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Start inntauingen!

* Elbilene bedre enn sitt rykte

* Sykehuset – helt og delt