Hva svarer du hvis du blir spurt om å ta inn et fosterbarn i familien?

Av
DEL

MeningerI dag er det nesten 12.000 barn som bor i fosterhjem i Norge. De som bor i fosterhjem er barn som har hatt behov for å få et nytt hjem av ulike grunner. Mange har hatt vanskelige forhold i sitt opprinnelige hjem slik at det var nødvendig å finne et nytt til dem.

Hva ville du ha svart dersom du ble spurt? Har du og din familie tenkt tanken?

Vi ble spurt, og vi valgte å svare ja. Den erfaringen ville jeg aldri ha vært foruten. Den ga oss så mange gode og viktige opplevelser, at livet ble endret, både før og etter. Det vil jeg gjerne at dere der ute også skal få ta del i. Dere burde unne dere gleden ved å gi et barn eller en ungdom et alternativ for en periode.

Flere av dere kjenner kanskje også noen i egen slekt, eller nettverk som med hell burde få tilbudet. Er dere den familien?

Å bli spurt

Mange av de fosterforeldrene vi kjenner forteller at de ble spurt, derfor begynte de å tenke tanken. Og fulgte den med handling. Vi i fosterhjemstjenesten vet at mange ikke blir spurt, og at de derfor ikke har kommet på tanken.

Derfor spør jeg i dag, har dere tenkt tanken? Kjenner dere noen dere kunne tenke dere å hjelpe på denne måten? Er det noen du og dere ville kunne gi et tilbud? Og kan dere ta samtalen om dette i sommer?

Vi i fosterhjemstjenesten tilbyr opplæring og veiledning for dere som vurderer å bli fosterhjem. Vi tilbyr også kurs og samlinger for slekt- og nettverksfosterhjem.

Ulike barn trenger ulike fosterhjem

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Derfor kan mange forskjellige typer familier, gifte, samboere, enslige og likekjønnede par være egnet. Alle må imidlertid bli godkjent for det enkelte barnet og oppfylle visse krav. Både i forhold til barnevernloven og barnets kommune.

De ulike kravene, forventningene og mulighetene er alder og evne til å gi et barn et trygt hjem, stabil livssituasjon, gode samarbeidsevne og alminnelig god helse. Økonomi, god vandel, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse er også viktig.

Vi vet også at familiemedlemmer og slektninger som tanter, onkler og besteforeldre kan være godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder mennesker i barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere eller venner. Slike fosterhjem gjør også overgangen til å flytte i fosterhjem lettere for barna når de allerede kjenner, eller er i slekt med familien.

Oppfordring

Så, min oppfordring til dere, dere må ikke nøle med å tenke på dette. Ta samtalen i sommer. Gleden ved å være fosterhjem er en varig glede. Du utvikler deg som menneske og som familie, og du hjelper et annet menneske som trenger det.

Både Bufetat og kommunene trenger å bli kontaktet av familier som har tenkt tanken, vurdert muligheten, og som ønsker å bidra. Og ikke minst, alle barna og ungdommene hvor det er besluttet eller fattet vedtak om fosterhjem, trenger dere.

Dere kan begynne med å tenke tanken, melde dere på et av våre informasjonsmøter i Buskerud, Vestfold, Telemark og begge Agder fylkene. Dette er uforpliktende, men kan gi dere litt flere svar på det dere eventuelt lurer på. Vi gleder oss til å høre fra dere!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags