Forskjellene i Norge øker. Kuttene i formueskatt gir mer penger i lommeboka til de som fra før har mest, og 6,9 mrd. mindre til fellesskapet og utvikling av velferden.

Frelsesarmeen mange steder i Norge forteller om at det er en stor økning i familier som trenger hejlp til jul. De deler ut pakker og mat, flere enn noen gang. 116 000 barn lever i dag i fattige familier. Slik vil ikke Arbeiderpartiet ha det. Vi har kjempet i alle år for at ingen skal behøve å stå med lua i handa, at alle skal kunne klare seg selv og at fellesskapet skal stille opp der det er nødvendig.

Arbeiderpartiet viser i sitt budsjett hvordan vi kan inkludere og samarbeide om å redusere forskjellene, gi flere en bedre hverdag og derigjennom styrke fellesskapet og trua på framtida ved å fordele pengene på en god måte. De som har mest må bidra mer, og sammen må vi gjøre mer for å skaffe folk fast arbeid.

Les også: Det sitter langt inne å be om hjelp

Med vår fordeling får vi råd til måltid til alle i grunnskolen, gratis og rimeligere tannhelsetilbud for ungdom, kulturkort til ungdom som gir dem opplevelser og aktivitetsmuligheter og gratis utlånsordninger av fritids- og sportsutstyr til barn og familier gjennom BUA ordningen. Dette initiativet gir økt fysisk aktivitet, inkludering og miljøgevinster. Vi vil bidra til flere idrettsanlegg med gratis eller rimelig arealleie for fritidsaktiviteter. Vi vil ha flere åpne møteplasser for ungdom og romsligere vilkår for ungdomsorganisasjonene. Økende forskjeller rammer særlig barns hverdag og livskvalitet. Det rammer familiene – som er det første fellesskap barna fødes inn i. Økte forskjeller bidrar til at tilliten i samfunnet svekkes. Både mellom folk, mellom grupper i befolkningen, og mellom folk og samfunn. Å la være å motvirke økende forskjeller, strider mot det å skape sterke og gode fellesskap, og egentlig litt unorsk.

Les også: Barn ber om økonomisk støtte på vegne av foreldre

Høyre-regjeringen svarer nå på kritikken at de vil lage en stortingsmelding om ulikhet. Enda en utredning. Enda et dokument skal bidra til at regjeringen i den politiske debatten har noe å vise til, når forskjellene i samfunnet blir for plagsomme å forsvare, og de kan fortsette som før. Innen 2019 er omme vil de tusen rikeste i Norge ha fått 1,3 mill. kroner hver, av Høyre/FrP-regjeringene gjennom kutt i formueskatt. Halvparten av Norges befolkning har ikke fått ett eneste øre, mens barnefamilier må betale mer for barnehageplassen. Slikt skaper økende forskjeller og ulikhet – så spar oss for flere meldinger, de med dårlig råd trenger håndfaste tiltak for rettferdig fordeling og utviklingen av et trygt fellesskap.

Målet om jobb til alle og et rettferdig skattesystem har gitt et av verdens beste velferdssamfunn, ikke skattekutt og underfinansiering av fellesskapets institusjoner.

Barn, unge og familier som sliter med dårlig økonomi fortjener en regjering som i praksis viser at ulikhetene kan reduseres, ikke en som setter rekord i bevisste forsøk på å øke forskjellene, samtidig som kunnskapen i form av utredninger og rapporter støver ned i regjeringskvartalet.