I høst ble det reist kritikk i media mot at private aktører tjener penger på å drive asylmottak. Mange etterlyste at kommunene kunne drive mottakene selv, slik at pengene kom befolkningen til gode.

Kommunene har full anledning til å gjøre dette. Drift av asylmottak er konkurranseutsatt, og gjøres av private bedrifter, ideelle organisasjoner og kommuner.

LES OGSÅ: Innstramningene i utlendingsloven

Mange kommuner har fått nye asylmottak den siste tiden, på grunn av de høye ankomstene av asylsøkere vi hadde i fjor. Men de færreste asylmottakene drives av kommunene selv.

UDI ønsker at flere kommuner melder seg som drivere av mottak.

UDI har nå lyst ut en nasjonal konkurranse på inntil 10 000 ordinære mottaksplasser. Vi har over 200 asylmottak fordelt på 170 kommuner i Norge. Imidlertid er det bare 19 kommuner som driver asylmottak for UDI i dag.

Norge opplevde i fjor en enorm tilstrømning av asylsøkere.

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men slik situasjonen er nå, trenger vi altså 10 000 nye plasser i asylmottak for å kunne erstatte de midlertidige botilbudene som ble opprettet i fjor høst på hoteller, leirsteder og campingplasser og gi nyankomne et sted å bo. I tillegg trenger vi en buffer for å kunne håndtere en økning i ankomstene fremover.

Utnytt ressursene bedre

En vertskommune for asylmottak har en del ansvarsoppgaver innen blant annet helse og norskopplæring. Dersom kommunen driver asylmottaket selv, kan den utnytte ressursene sine bedre.

Kommunen kan samordne norskopplæring, tolketjenester, asylmottak, bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak.

Slik kan man sikre god kvalitet på tjenestene og benytte ressurser og kommunalt ansatte bedre. I små kommuner kan det bli lettere for kommunen å tilby fulltidsstillinger som følge av dette. Kommunen bygger også kompetanse blant egne ansatte, og kan sikre godt samarbeid mellom asylmottak, helse, skole og andre kommunale etater.

Kurs for drift av asylmottak

UDI har god erfaring med kommuner som driftsoperatører og vi håper å øke dette tallet betydelig i den nye konkurransen vi straks utlyser. KS tilbyr egne kurs for kommuner som vil starte mottak. UDI har mye informasjon på våre nettsider www.udi.no/asylmottak/ for den som ønsker å drive mottak, og bistår også gjerne med mer informasjon gjennom våre regionkontor.

Per i dag er kommunalt drevne mottak i disse kommunene: Ås, Engerdal, Nome, Tinn, Porsgrunn, Kristiansand, Ullensvang, Flora, Tingvoll, Sunndal, Røros, Levanger, Alstahaug, Nesna, Hattfjelldal, Vefsn, Rana, Salangen og Kvæfjord.

LES OGSÅ: Kvinnekamp på villspor

De driver mottak for voksne og barn, enslige mindreårige og tilrettelagte avdelinger for asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov.

Mer helhetlig tilbud

Dersom kommunene følger oppfordringene mange innbyggere kom med i høst og starter opp egne asylmottak, vil de kunne utnytte ressursene sine bedre og gi asylsøkere som bor i kommunen et mer helhetlig tilbud.

FLERE MENINGER:

* Må ha mer kompetanse

* Høyre tier om det viktigste
 

* Unødvendig tomgangskjøring