Jon-Ivar Windstad i Kirkens Bymisjon etterlyser fakta fra undertegnede i tiggersaken og fremstiller seg selv som om de skulle ha monopol på den slags.

Opplysninger de og politiet har gitt tidligere tyder på at Windstad enten glemmer fort, eller at «fakta» endrer seg litt vel raskt.

LES WINDSTADS INNLEGG HER: Fakta, Helgheim?

Kirkens Bymisjon gjør hovedsakelig en god jobb på mange felter, jeg har respekt for innsatsen de gjør, men av og til kan gode hensikter få uønskede effekter.

Windstad skriver at tilrettelegging som f.eks. overnattingstilbud ikke medfører at det kommer flere tiggere.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Første gang Drammen hadde dusj- og overnattingstilbud var 2012. Våren 2014 kan vi lese i Kirkens Bymisjons egne tidsskrift «Brostein» at antallet tiggere har økt de siste årene, dette rimer jo dårlig med dagens påstander om at antallet har vært stabilt selv om det er innført overnattingstilbud.

Et annet eksempel på at infoen fra Kirkens Bymisjon om tiggere er lite troverdig er dette:

De sier overnattingstilbud ikke bidrar til at det kommer flere. I vinter hadde de 25 overnattingsplasser for tiggere og uttalte til NRK at det var kø og kamp om plassene, ofte var det over 30 som ville ha plass.

Nå sier de at det er 25 eller 26 tiggere i byen, dette tallet har de i flere år sagt at har vært stabilt.

LES OGSÅ: En hedersbetegnelse å bli kalt godhetstyrann

Det kom altså flere da de hadde overnattingstilbud enn nå som vi ikke har noe slikt tilbud. Sannsynligvis ville det kommet enda fler om det var flere overnattingsplasser.

Jeg registrerer også at Windstad plutselig nå påstår at tiggerne ikke er her ulovlig på turistvisum, stikk imot alle tidligere opplysninger.

Det hevdes nå at tiggerne er her i tre måneder slik turistvisum tillater og at de deretter reiser ut. 26. april 2016 uttaler Windstad til DT at – «tiggerne er her størsteparten av året, på tross av at de har turistvisum».

Jeg kan ikke tolke dette på noe annen måte enn at Windstad ikke er ærlig, noe som er alvorlig når han påberoper seg enerett på faktaopplysninger i saken.

LES OGSÅ: Godhetstyranniet slår til igjen!

Jeg viste i mine uttalelser i media til at selv den katastrofalt dårlige rapporten fra Fafo om tiggere viser at det vil komme flere dersom vi tilrettelegger og gir de penger.

Windstad bruker funnene i FAFO-rapporten til å slå fast at tiggere ikke er kriminelle, at det ikke står bakmenn bak og at tiggingen kun handler om fattigdom.

Problemet her er bare at metoden FAFO har benyttet for å komme fram til disse konklusjonene var å spørre tiggerne. Jeg er helt sikker på at FAFO også kunne konkludert med at ingen i Hells Angels er kriminelle dersom de hadde spurt medlemmene selv.

Funnene denne rapporten kan man altså se helt bort ifra.

LES OGSÅ: Bildet bak bybildet

Politiet har riktignok vært svært uklare og diffuse når de snakker om tiggere og kriminalitet, men ut ifra det de har uttalt er det lett å forstå at problemet med kriminalitet eksisterer – og er større enn politiet vil innrømme. Politiet har uttalt at de har eksempler på at enkelte familiemedlemmer tigger, mens andre reiser rundt å stjeler.

Vi har eksempler på at tiggere har stjålet fra kirkegårder og fra biler i byen. Politiet har uttalt at tiggerne tjener lite på tigging og at det er åpenbart at flere av dem skaffer inntekter ved kriminalitet.

Politiet og kommunen har fått tips om dopsalg blant tiggerne. I 2015 nektet politiet å opplyse om hvor mange av tiggerne i Drammen som er anmeldt for kriminalitet, fordi svaret ville stigmatisere en gruppe. Da forstår man i alle fall at tallet ikke kan være lavt. Politiet uttaler samtidig at tiggerne sikkert ikke er verre enn øvrig befolkning, men dersom det stemmer at det er rundt 25 tiggere i byen, slik det hevdes, så vil de eksemplene nevnt over tilsi at tiggerne er høykriminelle i forhold til øvrig befolkning. Slikt bør ikke belønnes med gratis overnatting.

Jeg mener det er helt feil signaler å gi, dersom man skal hastebehandle søknad om overnatting for tiggere med ulovlig opphold, på bekostning av lovlydige borgeres søknader.

LES OGSÅ: Tiggerne på agendaen igjen

Det er feil å premiere ulovlig opphold med gratis overnatting på Strømsø skole på bekostning av andre som ønsker å benytte skolen til fornuftige formål. Kommunen har nødvendig beredskap for alle som måtte henvende seg til kommunen og trenger hjelp, slik hjelp kan også bestå i å transportere personer til ambassaden.

Det er frivillig å komme til Norge og Drammen. Klarer man ikke forsørge seg selv og er uten sted å bo, så har man ikke grunnlag for å være her og må derfor reise hjem.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Vi som ønsker et levende Drammen sentrum

* Kildesortert i brun dunk

* En politisk nøtt på Gulskogen