To tunneler gir dobbel risiko og dobbelt så mange branner

VIL HA BRU NÅ: «En ny tunnel vil ikke hindre nye branner», skriver Hurum Frps Trond O. Røed.

VIL HA BRU NÅ: «En ny tunnel vil ikke hindre nye branner», skriver Hurum Frps Trond O. Røed. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL
På kort tid har vi igjen hatt flere branner i Oslofjordtunnelen. Vårt innsatspersonell har igjen måtte utsette seg for høy grad av risiko, og bare dyktighet og en betydelig mengde flaks gjorde at det gikk bra denne gangen også.

Beklageligvis vil våre pendlere og næringsliv bli skadelidende i mange uker da tunnelen må stenges for lengre tids reparasjon.

Det vi trenger er en krysning av fjorden som gir trygghet for brukerne, både med hensyn på sikkerhet men også tilgjengelighet. Bygg bru nå!
 

MeningerSiden 2011 har vi hatt 11 branner og branntilløp.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

En ny tunnel vil ikke hindre nye branner. Faktisk vil den mer enn doble sannsynligheten for flere branner da årsdøgnstrafikk er forventet å økes fra dagens nivå til mer enn det dobbelte. I tillegg vil det planlagte tunnelløp 2 bygges dypere for å unngå et område med løsmasser, som vil medføre en enda lengre bakke.

Sivilingeniør Ove Solheim som er tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen anbefaler bru i et nylig oppslag i RHA.

Alternativt at det må bygges to nye tunneler som tillegg til eksisterende for å holde en forsvarlig sikkerhet. Det er gode tanker mhp sikkerheten, og tre løp vil bedre sikkerheten. Redusert stigningsgrad vil også redusere varmgang i bremser og brann, men det fjerner ikke årsaken og når det brenner utsettes innsatspersonell i tunnelen fortsatt for like stor fare.

I tillegg vil kostnadsbilde ved å bygge to nye løp blir da nesten like dyrt som å bygge bru.

Med å bygge to nye løp med 5 % stigning vil det ta minst like lang tid som å bygge bru. Så hvorfor skulle vi ikke da gå inn for å bygge bru med en gang.

Vi må ta på alvor den manglende sikkerheten vi i dag ser med dagens løsning.

Vi må ta inn over oss og akseptere at mange brukere faktisk føler en reell utrygghet hver gang de kjører igjennom denne tunnelen. Vi må også gjøre det vi kan for å redusere den fare og risiko for innsatspersonellet som de må utsette seg for ved enhver brann i tunnelen.

Frp har til nå stått alene i kampen for bru.

At regjeringen har anbefalt tunnel er en følge av forhandlinger mellom regjeringspartiene og deres to støttepartier. Dessverre har våre samarbeidspartier, herunder også Venstre krevet ny tunnel, og Ap har også vært klar på at de ønsker tunnel. Når er nok, nok også for de andre partiene som skal behandle og vedta denne saken på Stortinget den 19 juni? Sett i lys av de siste hendelser må også de andre partiene se at det er nødvendig å revurdere denne NTP før beslutning.

Beslutningen ligger i Stortinget og en bru er avhengig av at også andre partier vil støtte dette.

Vi har en oppfordring til de andre partiene: – Snu i tide, det er ingen skam å snu. Kom på banen nå å fortelle oss hvorfor dere har inntatt det standpunkt dere har og hva som må til for at dere snur.

Det vi trenger den 19. juni er et vedtak som gir oss økt sikkerhet, ikke mindre. Vi trenger vedtas om en løsning som gir oss en høy grad av tilgjengelighet. Et vedtak om en fremtidsrettet løsning. Vedta bru, og bygg den nå!

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Gjorde alt for å redde motorsyklisten som døde – oppfordrer folk om å ta førstehjelpskurs

* Bilfører siktet etter dødsulykken på Halle

* Plukket opp hundrevis av engangs-hansker

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags