Gå til sidens hovedinnhold

Likestilling viser hvem vi er

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For meg er likestilling ett av de bærende prinsipper i vårt samfunn. Likestilling viser hvem vi er og hva vi tenker om andre. Likestilling handler om den enkeltes grunnleggende menneskerettigheter og er en del av Norges identitet.

Sist uke debatterte Stortinget regjeringens likestillingsmelding. En veldig viktig arena for de fleste innenfor dette store spørsmålet, er arbeidsplassen.

LES OGSÅ: Kvinnens føderett - vår viktigste kvinnesak!

Derfor er likestilling i arbeidsmarkedet én av de fremste måtene å realisere reell likestilling.

I arbeidslivet er det viktig at folk får muligheter ut fra hva de kan bidra med, og ikke ut fra hvem de er. Det er reell likestilling.

I arbeidslivet må vi kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må sørge for at de som er i jobb blir likt behandlet. Vi må sørge for at de som søker jobb blir likt behandlet.

For innvandrere er det en nøkkel å kunne norsk, for å få seg jobb. Derfor mener Frp at det er viktig at også innvandrerkvinner lærer språket vårt.

LES OGSÅ: Når likestillingsdebatten forvitrer

På den måten blir de integrert. På den måten blir de likestilt. På den måten blir de frigjort. Og på den måten bidrar de aktivt og konstruktivt til samfunnet.

Dette gjennomfører vi med å styrke «Jobbsjansen» og ved å bedre kvaliteten i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

LES OGSÅ: Jenter, ta ordet!

Jeg har alltid ment at alle har lik verdi, like rettigheter og skal ha like muligheter. Derfor er det så viktig at likestillingen er et bærende prinsipp, både i våre holdninger, men også i hvordan vi organiserer arbeidslivet og samfunnet rundt oss.

Likestillingen i Norge er kommet langt, og det er en kontinuerlig prosess. Vi ser at vi har høy deltakelse av kvinner i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Vi vil ha mer likestilling

Dessverre er kvinner underrepresentert i styrerommene. At norske styrer inneholder lavere andel kvinner, er et signal om at de som rekrutterer styremedlemmer kanskje ikke helt forstår betydningen av å ha begge kjønn representert. Og også at de ikke forstår at de i praksis da rekrutterer fra halvparten av talentene i landet.

Likevel ønsker jeg ikke kvotering. Jeg mener det er bedre at mennesker rekrutteres fordi de er dyktige.

LES OGSÅ: Ikke gjør som mora di sier!

Det er også problematisk å bruke forskjellsbehandling og diskriminering, som kvotering faktisk er, for å oppnå likestilling. Det kan ikke være sånn at målet helliger middelet.

Partene i arbeidslivet har et stort ansvar for likestillingen der. Stortinget kan vedta hva det ønsker, men det gir ikke nødvendigvis reell likestilling.

Det skaper vi alle i samfunnet sammen, gjennom gode holdninger og likeverdig respekt for begge kjønn.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Bydelsvennen

* Beklager Wibe-Lund – dette var bare flaut

* Et unisont nei til Bragernes

Kommentarer til denne saken