De bebrillede herrer Rune Abrahamsen og Halfdan Aaas svarer i sitt innlegg  «Riv, ruskende galt, Arnesen!» på mine påstander om at forholdene for de fødende ser ut til å bli dårligere på det prosjekterte sykehuset på Brakerøya enn det det er pr i dag.

De lurer på hvor jeg har mine påstander fra. Da lurer jeg på om herrene har glemt å pusse lesebrillene sine.

For var det ikke nettopp Rune og Halfdan som her om dagen tok imot 2122 underskrifter fra mennesker i Drammen og omegn? Underskrifter fra medborgere som er oppriktig bekymret for pasientsikkerheten på det kommende sykehuset? Står det da ikke vitterlig ikke svart på hvitt i innlegget mitt at mine kilder er Drammen Kvinnesaksforening, Den norske jordmorforening, Jordmorforbundet, Norsk Sykepleierforbund Buskerud, Delta Oppvekst, Sykehusutvalget, Fagforbundet, Norsk Kvinnesaksforening, Oslo Kvinnesaksforening, Norske Kvinners Sanitetsforening Buskerud og Soroptimistene Drammen?

Les også: Born in Drammen, begynnelsen på slutten

Det er godt å høre at forholdene for mor og barn og sykepleiere på det nye sykehuset ikke blir så ille som mange frykter, og det er kanskje lite realt av meg å male fanden på veggen. Men jeg må innrømme at jeg dessverre ikke fikk hvilepuls av svarene dere ønsket å dele med oss. Dere skriver at barselavdelingen blir liggende i et annet bygg enn fødeavdelingen. Dere skriver at bemanning og rutiner blir endret. Dere hevder at utfordringene som den nye løsningen skaper er tatt høyde for»

Det at «det er tatt høyde for», betyr dette i praksis at vi får flere sykepleiere pr pasient? Eller betyr det at det er beregnet at sykepleierne skal løpe fortere i 2024? De har jo strengt tatt noen år å trene seg opp på. Hvor langt i meter blir det mellom fødeavdelingen og barselavdelingen i forhold til hvordan det er i dag egentlig? Hvor mange flere timer i måneden vil totalt gå med pr år på transport av personell og pasienter mellom føde og barsel?

Er det lagt opp til at det i snitt skal bli kortere liggetid enn det det er i dag for de fødende? I så fall lurer jeg på om det stipulert at damer i 2024 skal føde litt fortere, og komme seg litt fortere, enn det de gjør i snitt i dag?

Når det kommer til dimensjonering så får vi håpe at beregningene for folkeveksten holder bedre stikk for sykehuset, enn det kalkulasjonene for trafikkvekst og veibygging gjorde på nittitallet. Det ville vært temmelig flaut å stå der i 2030 og tenke; «hvorfor er dette sykehuset for altfor lite»? Det scenariet har inntruffet på liknende sykehusprosjekt i vår tid.

Turid Lilleheie & Co har levert en rekke med bekymringer til dere, og jeg forbeholder meg retten til å støtte opp om disse bekymringene frem til det legges frem harde fakta som legger disse bekymringene døde.

Fasiten kommer for en dag i 2024/2025.  Jeg håper virkelig at samtlige bekymringer gjøres til skamme slik at jeg kan være den første til å offentlig beklage at jeg kunne være så ubehøvlet å tvile på prosjekteringen av forholdene for de fødende på sykehuset på Brakerøya. Da skal jeg være den første til å dukke opp med champagne til både Rune og Halfdan.

Hilsen en som ikke trenger lesebriller helt enda, men som dessverre har fått antydning til grå hår etter å ha forsøkt å sette seg inn i denne saken.