Vil vi ha barnas tannhelse på anbud?

APPELL TIL DET POLITISKE NORGE: Vil våre politikere virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen, spør tannlege Halvard Vik i denne kronikken.

APPELL TIL DET POLITISKE NORGE: Vil våre politikere virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen, spør tannlege Halvard Vik i denne kronikken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerTannhelsetjenesten er blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen. Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger. Heldigvis kan Stortinget fortsatt sette foten ned. Alt avhenger av KrF og V.

Det norske tannhelsemodellen er en suksess.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Private tannleger behandler betalende, voksne pasienter, mens den offentlige tannhelsetjenesten har ansvaret for barn opp til 18 år, eldre og uføre på institusjon og i hjemmesykepleien, pasienter med rusproblemer og psykisk utviklingshemmede. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det ansvaret har de løst godt. Vi har god dekning av tannleger i hele landet, også av spesialister. Vi har resultater i verdensklasse, og utviklingen fortsetter: Stadig færre barn og unge har hull i tennene. Dette innlegget er ikke et utspill i debatten om tennene er en del av kroppen og hvem som skal betale tannlegeregningen for voksne, friske pasienter.

Saken nå gjelder hvem som skal ha ansvaret for tannhelsen til barna våre, de eldre blant oss og noen av de svakeste gruppene i samfunnet.

Tannhelsen blant barn og unge i Buskerud er blant landets beste. Av 5-åringer i Buskerud er 81% helt uten hull, mot 62% for 15 år siden. Dette er en formidabel utvikling, og en utvikling vi håper vil fortsette, slik at flere og flere barn i Buskerud kan vokse opp med friske tenner. Årsaken til dette er at vi har hatt en sterk offentlig tannhelsetjeneste som har sørget for et godt og stabilt tannhelsetilbud til alle barn i fylket, uavhengig av bosted. Statistikken viser at tannhelsen er god over hele fylket, og det er små variasjoner, enten du bor i by eller bygd, stor eller liten kommune. 

Nå risikerer vi at denne gode tjenesten brytes opp. Regjeringen har lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse. Det tror vi som tannleger er feil vei å gå, og vi frykter konsekvensene av en slik flytting.

Buskerud har i dag 21 kommuner. 21 kommuner med store forskjeller i innbyggertall, geografi og økonomi. Det er naivt å tro at den oppdeling av ansvaret for tannhelsetjenesten som nå er foreslått ikke vil føre til en svekkelse av tilbudet til pasientene. Tannhelsetilbudet vil bli avhengig av økonomien i kommunen du bor i, og dette vil føre til forskjeller. Dette vil kunne ramme de svakeste gruppene slik at de ikke får behandlingen de har krav på, og i verste fall kunne reversere den gledelige nedgangen i antall hull hos barn som vi har sett de siste 15 år.

Forslaget er et stort paradoks. En av de viktigste begrunnelsene for å gjennomføre en kommunereform, er ønsket om større og mer robuste fagmiljøer. Men når det gjelder tannhelse vil man altså gå motsatt vei.

På tannhelseområdet har fylkene allerede sørget for robuste fagmiljøer med god fagkompetanse. Regjeringen vil derimot gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye, som vil bli alt annet enn robuste. Svært mange kommuner er fortsatt altfor små til å ta dette ansvaret alene. I Buskerud har vi i dag flere kommuner uten egen tannklinikk. De må, hvis forslaget blir vedtatt, enten bygge sin egen tannklinikk eller kjøpe tannhelsetjenester hos andre kommuner eller private tilbydere. Eller kan man opprette interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå.

Uansett blir økonomien styrende, og det vil føre til store variasjoner i tilbudet til pasientene. Og på veien mister vi mye av den systemeffekten som har vært så viktig for å bringe norsk tannhelse dit den er i dag – i verdensklasse.

Et samlet fagmiljø, KS, fylkeskommuner og nesten samtlige kommuner er negative til forslaget. Kristelig Folkeparti og Venstre, regjeringens støttepartier, har landsmøtevedtak på å beholde tannhelsetjenesten på regionalt nivå. Jeg håper disse partienes representanter husker dette når saken skal avgjøres i stortinget i begynnelsen av juni.

En regionreform er også på vei, der partiene leter etter oppgaver de nye fylkene kan løse. Vi har et forslag: La fylkene beholde ansvaret for tannhelse!

De vil, og de har vist at de kan, organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne. La dem fortsette med det. Det er best for befolkningen.

Vil våre politikere virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen?

LES OGSÅ: Penger til nytt sykehus i Drammen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags