Etter ørkenvandring er nå plassering og finansiering av nytt sykehus på plass. Endelig!!! Revidert budsjett stadfester at regjeringen gir Helse Sør Øst lånerammen, med 70 mill til oppstart 2017. Prosjektet blir på litt over 10 milliarder kroner. Nå er det bare å brette opp ermene. Mye skal på plass.

Det nye sykehuset erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus og blir et felles sykehus for somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern. 

Det skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. I tillegg skal det også etableres stråleterapi ved sykehuset. Det betyr oppgradering og nye investeringer av røntgenutstyr og ikke minst flere fagfolk med mer kompetanse. Pasienter fra Buskerud slipper å reise til Radiumhospitalet for å få stråleterapi.

Dette er en gledens dag for ansatte, pasienter og pårørende.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Drammen sykehus har en dårlig teknisk tilstand, er lite funksjonelt og har ikke god nok kapasitet til å møte framtidens befolkningsvekst. Vi føler at vi har blitt hørt med hensyn til tomtevalg for nytt sykehus, spesialistfunksjoner som skal være på sykehuset og nå til slutt med finansieringen. Store tunge prosjekter tar tid å realisere og noen hver kunne miste mote underveis. Takk til Bent Høie som skar igjennom og Vestre Viken som ikke snublet.

Drammen kommune har signalisert at de vil lokalisere legevakten til sykehuset og fylkeskommunen har sagt at de vil legge en videregående skole på området.

Vi ser nå ansatser til det som kan utvikles til en helseklynge. Flere aktører jobber med å realisere dette. I fortsettelsen blir samarbeid med høyskolemiljø, innovasjonsmiljøer og  kommuner viktig. Det må legges til rette for forskning, innovasjon og etablering av gründere innen helsenæring. Her kan det skapes spennende miljøer og man kan få ny kompetanse til regionen.

I et så stort byggeprosjekt er det viktig at regionalt næringsliv rigger seg til i anbudsprosessene for oppdrag.  Brakerøya området vil være en byggeplass i flere år og gi mange arbeidsplasser. Det er et megaprosjekt, og vi må utnytte dette maksimalt.

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT.NO:

* Per Burud er ny sjef for idretten i Drammen

* Meteorologene med gode 17. mai-nyheter

* Ydmyke SIF-ledere beroliget fansen