Det er trist om pasienter med behov for lindrende behandling i Drammen skal bli offer for at Bystyret lar seg blende av tom retorikk

DEL

MeningerI dag skal HSO-komiteen avgjøre den videre skjebnen til pasienter med behov for lindrende behandling i Drammen. Det endelige vedtaket kommer i Bysystyret den 18. juni, men i praksis blir dagens komitémøte i HSO avgjørende.

Hilde Hovengen (FrP) spurte i sist Bystyremøte om hvem som faktisk bestemmer, er det politikerne eller er det rådmannen og hans administrasjon? Selv om det ikke virker slik, ja så er det politikerne i Bystyret som bestemmer. At ikke rådmannen har mer respekt for de folkevalgte skremmer meg. Det ble gitt en klar bestilling til Rådmannen, Bystyret vil ha en skjermet lindrende avdeling.

Til tross for den klare bestillingen og de klare spørsmålene som ble stilt så klarer ikke Rådmannen å svare dem ut i sitt saksfremlegg.

Det presenteres tre ulike alternativer. De to første, som begge innebærer at lindrende enhet skal tilbake til sine opprinnelige lokaler, i litt ulik form, slaktes på udokumentert grunnlag. Hele saksfremlegget for alternativ 1 a og 1b må fremstå som totalt uspiselig for Bystyret og dermed forkastes. Alt tyder på at Rådmannen lykkes med dette.

Alternativ 2 derimot løftet fram som det beste for alle. Det er Rådmannens innstilling til Bystyret. Dette forundrer meg. For hva er alternativ 2?

Jo, det er en ny pyntet brud. Ribber vi av pynten ja så står vi igjen med akkurat den samme løsningen som allerede ble gjennomførte 20. mai. Den samme løsningen som Bystyret sa klart ifra om at de ikke ville ha. Den samme løsningen som pårørende og ansatte advarte mot. Den samme løsningen som alle for kort tid siden var enige om at ikke var god nok. Det er mange som har blitt lurt av en vakker brud tidligere. Det er trist om pasienter med behov for lindrende behandling i Drammen skal bli offer for at Bystyret lar seg blende av tom retorikk.

Saken begynner å nærme seg en skandale for Drammen. Og velger Bystyret å gå for alternativ 2, ja så vil jeg si at skandalen er fullkommen. Da har vi mistet den skjermede lindrende enheten vi hadde. Den enheten det var godt å være både pasient og pårørende på. Den enheten som ga trygghet og forutsigbarhet. Den enheten som dannet grunnlaget for et sterkt fagmiljø. Dette vil sette Drammen flere tiår tilbake i tid.

Det gjør vondt å snakke med pårørende til pasienter som ligger på lindrende i dag. De forteller om betydelig reduksjon av kvaliteten både på lokaler og fasiliteter, men ikke minst på den omsorgen pasientene og de pårørende får.

De forteller om at dødssyke mennesker som er ute av stand til å dekke sine grunnleggende behov som må vente lenge før alarmer besvares. De forteller om trange og upraktiske rom uten utsikt. De forteller at det ikke er kapasitet til å besvare telefoner når pårørende ønsker å spørre hvordan deres kjære har det. Dette er konsekvensene av omleggingen. Det er dette vi har prøvde å advare mot. Det er dette som vil bli standarden dersom Rådmannens forslag blir vedtatt.

Lindrende som en skjermet enhet opprettholdes ikke – slik flertallet i bystyret bad om – dersom Rådmannens forslag vedtas.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags