Drammen helsehus: Vi har gjort mye for å danne oss en idé og få forståelse av denne saken

Av
DEL

MeningerJeg vil begynne med å si at Drammen helsehus har vært en vanskelig og viktig sak for oss i Drammen Høyre. Vi har hatt flere orienteringer i HSO komité, vi har vært på befaring, vi har mottatt henvendelser på telefon, på e-post fra pårørende, ansatte og andre. Vi har vært i kontakt og dialog med ansatte, tillitsvalgte, ledere på ulike nivå, pårørende og medlemmer av eldrerådet. Alt dette for å danne oss en idé og en en forståelse av saken. Vi har brukt mye tid fordi vi synes det er viktig å ta en riktig avgjørelse her. For det er uten tvil vårt ansvar, og det er vi politikere som tar avgjørelsen med det faglige grunnlaget vi får av administrasjonen.

Samhandlingsreformen

Da Lindrende enhet ble opprettet for 10 års siden var det tenkt at dette skulle være en avdeling for pasienter som skulle dø på avdeling og få omsorg i deres siste dager. Sju øremerket plasser på Lindrende enhet, av de 86 plasser var for hele helsehuset.

Men etter samhandlingsreformen har mye endret seg. Pasienter utskrives fra sykehuset tidligere, og kommer til helsehuset med alvorlige og komplekse sykdommer og plager.  Noen av disse reiser enten tilbake hjem eller til en institusjon etter god lindrede behandling. Noen pasienter kommer kun til den lindrende behandling og drar igjen. Noen dør også på enheten, men det er litt under halvparten av pasienter som har ligget her.

De sju øremerket plassene har alltid vært fylt opp, og det ligger alltid noen pasienter på andre avdelinger. Ved siste oversikt kunne vi se at av de 86 plassene på helsehuset var det 41 pasienter som trengte lindrende behandling. Behovet for lindrende behandling varierer mye, og det er en krevende oppgave med faglig vurdering og behov for spiss kompetanse og omsorg til hver enkelt pasient.

Personell med fagkunnskap skjermer alltid pasienter når det er ønskelig, eller når det er behov. Når det gjelder utsikten varierer behovet, og de ansatte er alltid villige til å gjøre det de kan slik at pårørende og pasienter føler seg ivaretatt.

Nedleggelse av Lindrende enhet

Høsten 2018 fikk den nyansatte virksomhetslederen på Drammen Helsehus i oppdrag å vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak for å rette opp de forholdene kommunerevisjonen påpekte i sin rapport datert juni 2018. Et utvalg bestående av ansatte, tillitsvalgte (lokale og HTV), verneombud, ledere og brukerrepresentant utarbeidet organisatoriske tiltak som ble presentert for oss i HSO komité i aprilmøte.

Det ble også gjennomført en risikoanalyse av de forskjellige alternativene. I begynnelsen av mai fikk jeg høre noen rykter om at det var snakk om nedleggelse av Lindrende enhet, og jeg reagerte raskt med å si ifra at for Høyre har det aldri vært snakk om nedleggelse av dette gode tilbudet.

Prosessen har vært god med involvering av ansatte, brukere representanter og fagmiljøet. Vi er heldige som har et oppegående og meget operativ Eldreråd, med fagkunnskap og kompetanse, og med brukererfaring og kompetanse, som har engasjert seg i denne saken. Jeg har respekt for alle medlemmene av Eldrerådet som jeg har vært så heldig å være med på møte som vara for Johan Baumann, og som jeg har samarbeidet med som leder av Drammen minoritetsråd.

Flytting av Lindrende enhet

Tanken bak omorganisering og flytting av Lindrende enhet er at kompetanse må fordeles slik at man kan utnytte det bedre. Det gode tilbudet vi har hatt kommer flere pasienter til gode. Spiss kompetanse følger til 3. etasje for å si det slik, pasienter skal ha den samme gode omsorgen som tidligere. De ansatte skal ha flere å spille på lag med, utvikle seg. Flere med mer kompetanse kan bidra til en mer robust avdeling og større fagmiljø.

Virksomhetsleder og kommunaldirektøren kan til enhver tid varsle og komme med innspill til oss politikere. Jeg er veldig glad og fornøyd med den åpne dialogen og gode samarbeidet vi har hatt. Ingen av oss har interesse av at pasienter ikke skal ha god behandling og omsorg. Vi velger å tro det, og har full tillit til vår administrasjonen. Lindrende enhet som vi har vært så stolte av skal stå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags