Nyutdannede sykepleiere ønsker hele stillinger

Av
DEL

MeningerArne Nævra skrev en god kronikk problemene med deltid i Buskerud i DT 23. februar. Som leder i Sykepleierforbundet i Buskerud er jeg veldig glad for at stortingsrepresentantene våre er opptatt av denne problemstillingen.

Hele og faste stillinger må være normen for å få et skikkelig arbeidsliv, og for å sørge for at de ansatte i kommunene kan gjøre den best mulige jobben og gi god kvalitet til dem som pleies, skriver Nævra.

I Buskerud er det sykepleiermangel, men likevel blir bare halvparten av ledige stillinger lyst ut som heltidsstillinger. Dette er altfor mye. Studier viser at nyutdannede sykepleiere ønsker hele stillinger. Øvrige sykepleier ønsker også hele stillinger, men veldig mange får ikke tilbud om det.

LES OGSÅ: Sykepleiere fra USA på besøk for å lære av Drammen: – Vi gjør mye nytt

Hva er grunnen til at det lyses ut deltidsstillinger i helsetjenesten? Det er flere grunner, men hovedgrunnen er økonomi. Kommunene og sykehusene lyser ut deltidsstillinger fordi det er rimeligere enn å lyse ut hele stillinger. Derfor er jeg glad for at Nævra skriver at velferden som skapes i kommunene er avhengig av kommunale budsjetter, men disse er ofte trange.

Ja det stemmer med den virkeligheten vi ser. Det blir gjort mye godt arbeid i kommunene, men det er for trange budsjett for å få til en god helsetjeneste. En god helsetjeneste krever at det er nok ansatte på jobb, som trives og har akseptable arbeidsvilkår.

Det blir bedre kvalitet når sykepleierne og helsefagarbeiderne jobber i hele stillinger. Pasientene får færre å forholde seg til, og relasjoner kan bygges. I dag er helsetjenesten preget av sykepleiere i deltidsstillinger, og mange jobber i dårlige turnuser.

For å spare har mange kommuner innført kortere vakter enn det som er vanlig. Dersom arbeidsgiver kan korte inn på daglig arbeidstid med inntil én time, vil en få flere vakter på en turnusperiode. Dette medfører at sykepleieren både får det veldig travelt med å få gjort det en skal i løpet av en arbeidsdag, og i tillegg fører det til at en får flere arbeidsdager enn det som er vanlig.

Det betyr også at en får færre fridager. Dette fører til en ekstra arbeidsbelastning som kommer på toppen av at det er lav bemanning fra før.

LES OGSÅ: Hjemmetjenesten i Drammen bruker ikke penger på vikarer

Sykepleiere jobber i turnus og det innebærer å jobbe kveld, natt, i helger og høytider. Det er nødvendig for at helsetjenesten skal gå rundt. Men det å jobbe turnus er helsebelastende, fordi det krever at du har ulik rytme fra uke til uke og du må hvile på ulike tider. Dette er sykepleiere vant til, men at de også skal få færre fridager å hente seg inn igjen på, det er ikke rettferdig. Jeg vil derfor hevde at korte vakter, er en alvorlig trussel mot turnusarbeideren. For at kommunen skal spare penger, så må sykepleieren jobbe i en dårlig turnus.

Det er stadig i mediene at sykepleiere forlater yrket på grunn av høy arbeidsbelastning. De flykter til helt andre yrker. Dette er alvorlig. Men dette må vi gjøre noe med. Det er mange viktige yrkesgrupper innen helsetjenesten, og sykepleierne er en av de. Helsetjenesten skal i årene framover forholde seg til en ny virkelighet, der flere blir eldre og flere skal leve med kroniske sykdommer over tid.

Ny teknologi vil endre hva som kan behandles og hvor behandlingen skal foregå. Pasientene skal sikres innflytelse over egen behandling på en mye bedre måte enn i dag. Dette gir så mange muligheter for alle som jobber i helsetjenesten. Vi må sørge for at helsetjenesten blir en attraktiv arbeidsplass for sykepleier og andre helsearbeidere. Hele stillinger og gode turnusordninger er første steg på veien.

Å lage dårlige turnusordninger med kortvakter, er ikke bærekraftig. Vi må slutte med å tenke kortsiktige løsninger i helsesektoren. Takk fil Nævra for et godt innlegg, og jeg regner med at det blir fulgt opp med bedre budsjett til helsetjenesten i kommunene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags